HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW (399) 367

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW

Bộ nguồn DC QJ3003XE (0 ~ 30V/0~3A)

Bộ nguồn DC QJ3003XE (0 ~ 30V/0~3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,668,500 VNĐ
Bộ nguồn DC PS3005 (0-30V/0~5A)

Bộ nguồn DC PS3005 (0-30V/0~5A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,400,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ5003XE (0 ~ 50V/0~3A)

Bộ nguồn DC QJ5003XE (0 ~ 50V/0~3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,950,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon P4305 (30V, 5A, 1 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon P4305 (30V, 5A, 1 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 3,572,000 VNĐ
Nguồn một chiều Extech 382202 (3A, 0-18V)

Nguồn một chiều Extech 382202 (3A, 0-18V)

Thương hiệu: extech
Giá: 3,243,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 3,971,500 VNĐ
Nguồn một chiều QJE QJ3003EIII (0~30V/0~3A, 2 Output)

Nguồn một chiều QJE QJ3003EIII (0~30V/0~3A, 2 Output)

Thương hiệu: qje
Giá: 3,102,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1550 (1-36V,0-3A, Cổng USB)

Nguồn một chiều BK Precision 1550 (1-36V,0-3A, Cổng USB)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 3,924,500 VNĐ
Nguồn cung cấp DC Pintek PW-3032 ( 0-30V/3A + 5V/3A )

Nguồn cung cấp DC Pintek PW-3032 ( 0-30V/3A + 5V/3A )

Thương hiệu: pintek
Giá: 4,136,000 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon P4603 (60V, 3A, 1 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon P4603 (60V, 3A, 1 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 3,760,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030D (30V, 3A, 90W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030D (30V, 3A, 90W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,018,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3010S (0 ~ 30V/0~10A)

Bộ nguồn DC QJ3010S (0 ~ 30V/0~10A)

Thương hiệu: qje
Giá: 3,807,000 VNĐ
Nguồn DC dùng cho phòng thí nghiệm Multimetrix XA1525 (15V, 2.5A)

Nguồn DC dùng cho phòng thí nghiệm Multimetrix XA1525 (15V, 2.5A)

Thương hiệu: multimetrix
Giá: 4,239,002 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3005EIII ( 0 ~30V/0~5A, 2 Output)

Bộ nguồn DC QJ3005EIII ( 0 ~30V/0~5A, 2 Output)

Thương hiệu: qje
Giá: 4,112,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,663,500 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-1850D (18V, 5A, 90W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-1850D (18V, 5A, 90W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,700,000 VNĐ
Nguồn một chiều TTI  EL301R (30V, 1A, 30W)

Nguồn một chiều TTI EL301R (30V, 1A, 30W)

Thương hiệu: tti
Giá: 5,611,999 VNĐ
Nguồn DC Extech 382213 (0-30V/3A, 5V/0.5A, 12V/0.5A)

Nguồn DC Extech 382213 (0-30V/3A, 5V/0.5A, 12V/0.5A)

Thương hiệu: extech
Giá: 4,559,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,898,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon ODP6033 (60V, 3A, 3 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon ODP6033 (60V, 3A, 3 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 9,776,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,141,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3063 (30V, 6A, 3 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3063 (30V, 6A, 3 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 9,400,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ6030S (0 ~ 60V/0~30A)

Bộ nguồn DC QJ6030S (0 ~ 60V/0~30A)

Thương hiệu: qje
Giá: 13,536,000 VNĐ
Nguồn DC Tektronix PWS2185 (5A, 18V)

Nguồn DC Tektronix PWS2185 (5A, 18V)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 11,327,000 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-2415 (24V, 15A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-2415 (24V, 15A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-3323 (32V, 3A, 3CH)

Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-3323 (32V, 3A, 3CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,107,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3030S (0 ~ 30V/0~30A)

Bộ nguồn DC QJ3030S (0 ~ 30V/0~30A)

Thương hiệu: qje
Giá: 9,494,000 VNĐ
Nguồn 1 chiều QJE QJ12003E (0-120V/3A)

Nguồn 1 chiều QJE QJ12003E (0-120V/3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 6,580,000 VNĐ
Nguồn lập trình Owon ODP3032 (2 channel, 30V/3A)

Nguồn lập trình Owon ODP3032 (2 channel, 30V/3A)

Thương hiệu: owon
Giá: 8,648,000 VNĐ
Nguồn lập trình Gwinstek GPP-1326 (0~32V, 0~6A, 1 kênh)

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-1326 (0~32V, 0~6A, 1 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 10,810,000 VNĐ
Nguồn DC Tektronix PWS2323 (3A, 32V)

Nguồn DC Tektronix PWS2323 (3A, 32V)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 11,327,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,611,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,862,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111