HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW (31) 357

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW ĐÀI LOAN

Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-4323 (32V, 3A, 4CH)

Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-4323 (32V, 3A, 4CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,812,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1743B (0-35V/6A)

Nguồn một chiều BK Precision 1743B (0-35V/6A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,771,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1739 (0~30V/1A)

Nguồn một chiều BK Precision 1739 (0~30V/1A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 15,768,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1715A (0-60V/2A)

Nguồn một chiều BK Precision 1715A (0-60V/2A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,716,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1651A (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Nguồn một chiều BK Precision 1651A (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,562,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1652 (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Nguồn một chiều BK Precision 1652 (2x(0-24V/0.5A), 5V/4A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 11,820,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1745A (0~35V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1745A (0~35V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,424,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1762 (2x(0~60V/2A), 2-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1762 (2x(0~60V/2A), 2-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 18,682,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1760A (2x(0~30V/2A), 4-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1760A (2x(0~30V/2A), 4-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 16,638,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1761 (2x(0~35V/3A), 2-6.5V/5A )

Nguồn một chiều BK Precision 1761 (2x(0~35V/3A), 2-6.5V/5A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 17,366,500 VNĐ
Bộ chuyển đổi GPIB đến USB TEKTRONIX 2260B-GPIB-USB

Bộ chuyển đổi GPIB đến USB TEKTRONIX 2260B-GPIB-USB

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Phụ kiện 2260B-EXTERM

Phụ kiện 2260B-EXTERM

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Keithley Cable 2260-006

Keithley Cable 2260-006

Thương hiệu: tektronix
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều BK Precision 1730A (0-30V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1730A (0-30V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,601,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1737 (0-30V/3A hoặc 0-60V/2A)

Nguồn một chiều BK Precision 1737 (0-30V/3A hoặc 0-60V/2A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,771,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1673 (2x(0-30V/6A), 5V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1673 (2x(0-30V/6A), 5V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 20,374,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Gwinstek PFR-100L (50V, 10A, 100W)

Nguồn 1 chiều DC Gwinstek PFR-100L (50V, 10A, 100W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 16,450,000 VNĐ
Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek  PSB- 1800M

Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSB- 1800M

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 50,055,000 VNĐ
Card GPIB (Option cho Nguồn DC PSS Series)

Card GPIB (Option cho Nguồn DC PSS Series)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: Liên hệ
Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSP-2010 (20V, 10A)

Nguồn DC lập trình chuyển mạch GW instek PSP-2010 (20V, 10A)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 7,238,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw/dai-loan,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111