HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW GW-INSTEK (74) 260

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW GW INSTEK CHÍNH HÃNG

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-4323 (0~32V, 0~3A, 4 kênh)

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-4323 (0~32V, 0~3A, 4 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 14,100,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030DD (30V, 3A, 90W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030DD (30V, 3A, 90W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,911,500 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3520HD (35V, 20A, 700W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3520HD (35V, 20A, 700W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 37,130,000 VNĐ
Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-4323 (32V, 3A, 4CH)

Nguồn một chiều tuyến tính GW instek GPE-4323 (32V, 3A, 4CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,812,500 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn lập trình AC/DC GW instek APS-1102A (200V, 10A, 1kVA)

Nguồn lập trình AC/DC GW instek APS-1102A (200V, 10A, 1kVA)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 112,800,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3510HD (35V, 10A, 350W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-3510HD (35V, 10A, 350W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 13,677,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-0830HD (8V, 30A, 240W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-0830HD (8V, 30A, 240W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 16,215,000 VNĐ
Nguồn lập trình DC Gwinstek PLR60-12 (60V, 12A, 720W)

Nguồn lập trình DC Gwinstek PLR60-12 (60V, 12A, 720W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 37,600,000 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-1820 (18V, 20A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-1820 (18V, 20A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Gwinstek PFR-100M (250V, 2A, 100W)

Nguồn 1 chiều DC Gwinstek PFR-100M (250V, 2A, 100W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 16,450,000 VNĐ
Nguồn lập trình Gwinstek GPP-3323 (0~32V, 0~3A, 3 kênh)

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-3323 (0~32V, 0~3A, 3 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 13,395,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-60H15D (600V, 1.5A, 900W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-60H15D (600V, 1.5A, 900W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 42,300,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-50H15D (500V, 1.5A, 750W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-50H15D (500V, 1.5A, 750W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 39,245,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-1850HD (18V, 50A, 900W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-1850HD (18V, 50A, 900W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 44,650,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính 2 đầu ra GW instek GPS-2303 (30V, 3A, 2CH)

Nguồn DC tuyến tính 2 đầu ra GW instek GPS-2303 (30V, 3A, 2CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 7,167,500 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-35H20D (350V, 2A, 700W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-35H20D (350V, 2A, 700W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 39,245,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-25H30D (250V, 3A, 750W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-25H30D (250V, 3A, 750W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 38,775,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-7510HD (75V, 10A, 750W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-7510HD (75V, 10A, 750W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 37,130,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-6015HD (60V, 15A, 900W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPR-6015HD (60V, 15A, 900W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 37,130,000 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw/gw-instek,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111