HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW (89) 355

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW TRUNG QUỐC

Bộ nguồn DC PS3005 (0-30V/0~5A)

Bộ nguồn DC PS3005 (0-30V/0~5A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,400,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3003XE (0 ~ 30V/0~3A)

Bộ nguồn DC QJ3003XE (0 ~ 30V/0~3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,668,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ5003XE (0 ~ 50V/0~3A)

Bộ nguồn DC QJ5003XE (0 ~ 50V/0~3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 1,950,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3010S (0 ~ 30V/0~10A)

Bộ nguồn DC QJ3010S (0 ~ 30V/0~10A)

Thương hiệu: qje
Giá: 3,807,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ6030S (0 ~ 60V/0~30A)

Bộ nguồn DC QJ6030S (0 ~ 60V/0~30A)

Thương hiệu: qje
Giá: 13,536,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ6010S (0 ~ 60V/0~10A)

Bộ nguồn DC QJ6010S (0 ~ 60V/0~10A)

Thương hiệu: qje
Giá: 6,016,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3030S (0 ~ 30V/0~30A)

Bộ nguồn DC QJ3030S (0 ~ 30V/0~30A)

Thương hiệu: qje
Giá: 9,494,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ3005EIII ( 0 ~30V/0~5A, 2 Output)

Bộ nguồn DC QJ3005EIII ( 0 ~30V/0~5A, 2 Output)

Thương hiệu: qje
Giá: 4,112,500 VNĐ
Nguồn lập trình Gwinstek GPP-4323 (0~32V, 0~3A, 4 kênh)

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-4323 (0~32V, 0~3A, 4 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 14,100,000 VNĐ
Nguồn 1 chiều QJE QJ12003E (0-120V/3A)

Nguồn 1 chiều QJE QJ12003E (0-120V/3A)

Thương hiệu: qje
Giá: 6,580,000 VNĐ
Nguồn DC độ chính xác cao Itech IT6121B (20V; 5A; 100W)

Nguồn DC độ chính xác cao Itech IT6121B (20V; 5A; 100W)

Thương hiệu: itech
Giá: 18,048,000 VNĐ
Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030DD (30V, 3A, 90W)

Nguồn DC tuyến tính GW instek GPS-3030DD (30V, 3A, 90W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,911,500 VNĐ
Nguồn DC Tektronix PWS2323 (3A, 32V)

Nguồn DC Tektronix PWS2323 (3A, 32V)

Thương hiệu: tektronix
Giá: 11,327,000 VNĐ
Nguồn lập trình Gwinstek GPP-1326 (0~32V, 0~6A, 1 kênh)

Nguồn lập trình Gwinstek GPP-1326 (0~32V, 0~6A, 1 kênh)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 10,810,000 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Rigol DP832 (30V, 3A, 3 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Rigol DP832 (30V, 3A, 3 Kênh)

Thương hiệu: rigol
Giá: Liên hệ
Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PSS-3203 (GPIB)

Nguồn DC lập trình tuyến tính GW instek PSS-3203 (GPIB)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1671A (0-30V/5A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,898,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1693 (1-15V/60A)

Nguồn một chiều BK Precision 1693 (1-15V/60A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 12,948,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3033 (30V, 3A, 3 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3033 (30V, 3A, 3 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 8,648,000 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ5020S (0 ~ 50V/0~20A)

Bộ nguồn DC QJ5020S (0 ~ 50V/0~20A)

Thương hiệu: qje
Giá: 10,269,500 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-606 (60V, 6A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn một chiều QJE QJ3003EIII (0~30V/0~3A, 2 Output)

Nguồn một chiều QJE QJ3003EIII (0~30V/0~3A, 2 Output)

Thương hiệu: qje
Giá: 3,102,000 VNĐ
Nguồn DC OWON SP3051 (150W)

Nguồn DC OWON SP3051 (150W)

Thương hiệu: owon
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều BK Precision 9151 (0-20V/27A)

Nguồn một chiều BK Precision 9151 (0-20V/27A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 46,647,500 VNĐ
Nguồn một chiều Extech 382202 (3A, 0-18V)

Nguồn một chiều Extech 382202 (3A, 0-18V)

Thương hiệu: extech
Giá: 3,243,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1787B (0-72V/1.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1787B (0-72V/1.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,739,500 VNĐ
Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3063 (30V, 6A, 3 Kênh)

Nguồn 1 chiều DC Owon ODP3063 (30V, 6A, 3 Kênh)

Thương hiệu: owon
Giá: 9,400,000 VNĐ
Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-2415 (24V, 15A, 1CH)

Nguồn DC chuyển mạch GW instek SPS-2415 (24V, 15A, 1CH)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 9,823,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1785B (0-18V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1785B (0-18V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,739,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Nguồn một chiều BK Precision 1696 (0-20V/10A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,611,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1697 (0-40V/5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 9,141,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Nguồn một chiều BK Precision 1627A (0-30V/3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,862,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Nguồn một chiều BK Precision 1670A (0-30V/3A, 12V/0.5A, 5V/0.5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 5,663,500 VNĐ
Nguồn DC EXTECH DCP60-220 (1-60V/1-10A)

Nguồn DC EXTECH DCP60-220 (1-60V/1-10A)

Thương hiệu: extech
Giá: 9,141,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ12005S (0 ~ 120V/0~5A)

Bộ nguồn DC QJ12005S (0 ~ 120V/0~5A)

Thương hiệu: qje
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều Extech 382276 (20A/1-30V)

Nguồn một chiều Extech 382276 (20A/1-30V)

Thương hiệu: extech
Giá: 7,426,000 VNĐ
Nguồn DC 3 đầu ra Multimetrix XA3033 (2x30V/5A, 1x5V/5A)

Nguồn DC 3 đầu ra Multimetrix XA3033 (2x30V/5A, 1x5V/5A)

Thương hiệu: multimetrix
Giá: 9,126,004 VNĐ
Nguồn một chiều DC BK Precision 9111 (60v, 8A)

Nguồn một chiều DC BK Precision 9111 (60v, 8A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 10,152,000 VNĐ
Nguồn một chiều DC BK Precision 9110 (60v, 5A)

Nguồn một chiều DC BK Precision 9110 (60v, 5A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 8,107,500 VNĐ
Bộ nguồn DC QJ10010S (0 ~ 100V/0~10A)

Bộ nguồn DC QJ10010S (0 ~ 100V/0~10A)

Thương hiệu: qje
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Nguồn một chiều BK Precision 1682A (13.8V/12A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 3,971,500 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111