HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC ≤ 1KW TTI (56) 374

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC ≤ 1KW TTI CHÍNH HÃNG

Nguồn DC để bàn TTI QPX600DP (Up to 600W )

Nguồn DC để bàn TTI QPX600DP (Up to 600W )

Thương hiệu: tti
Giá: Liên hệ
Nguồn DC để bàn TTI MX100QP

Nguồn DC để bàn TTI MX100QP

Thương hiệu: tti
Giá: Liên hệ
Nguồn DC để bàn TTI MX100Q

Nguồn DC để bàn TTI MX100Q

Thương hiệu: tti
Giá: Liên hệ
Nguồn một chiều TTI PL601-P (60V, 1.5A, RS-232/USB)

Nguồn một chiều TTI PL601-P (60V, 1.5A, RS-232/USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 14,883,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL303-P (30V, 3A, RS-232/USB)

Nguồn một chiều TTI PL303-P (30V, 3A, RS-232/USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 14,883,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL155-P (15V, 5A, RS-232/USB)

Nguồn một chiều TTI PL155-P (15V, 5A, RS-232/USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 14,883,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL068-P (6V, 8A, RS-232/USB)

Nguồn một chiều TTI PL068-P (6V, 8A, RS-232/USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 14,883,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PLH250 (250V, 360mA)

Nguồn một chiều TTI PLH250 (250V, 360mA)

Thương hiệu: tti
Giá: 12,199,997 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PLH120 (120V, 750mA)

Nguồn một chiều TTI PLH120 (120V, 750mA)

Thương hiệu: tti
Giá: 11,010,497 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL303QMD (30V, 6A, 180W, 2 kênh)

Nguồn một chiều TTI PL303QMD (30V, 6A, 180W, 2 kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 18,147,495 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL601 (60V, 1.5A, 90W)

Nguồn một chiều TTI PL601 (60V, 1.5A, 90W)

Thương hiệu: tti
Giá: 9,424,498 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL303 (30V, 3A, 90W)

Nguồn một chiều TTI PL303 (30V, 3A, 90W)

Thương hiệu: tti
Giá: 9,424,498 VNĐ
Nguồn một chiều TTI PL155 (15V, 5A, 75W)

Nguồn một chiều TTI PL155 (15V, 5A, 75W)

Thương hiệu: tti
Giá: 9,424,498 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX752M (75V, 2A, 300W, 2 Kênh)

Nguồn một chiều TTI EX752M (75V, 2A, 300W, 2 Kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 17,323,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX354RT (35V, 4A, 305W, 3 Kênh)

Nguồn một chiều TTI EX354RT (35V, 4A, 305W, 3 Kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 16,164,996 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX354RD (35V, 4A, 280W, 2 Kênh)

Nguồn một chiều TTI EX354RD (35V, 4A, 280W, 2 Kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 14,365,496 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX4210R (42V, 10A, 420W)

Nguồn một chiều TTI EX4210R (42V, 10A, 420W)

Thương hiệu: tti
Giá: 15,280,496 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX2020R (20V, 20A, 400W)

Nguồn một chiều TTI EX2020R (20V, 20A, 400W)

Thương hiệu: tti
Giá: 15,280,496 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX355R (35V, 5A, 175W)

Nguồn một chiều TTI EX355R (35V, 5A, 175W)

Thương hiệu: tti
Giá: 9,881,997 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX355P-USB (35V, 5A, 175W, USB)

Nguồn một chiều TTI EX355P-USB (35V, 5A, 175W, USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 12,718,497 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EX355P (35V, 5A, 175W, RS232)

Nguồn một chiều TTI EX355P (35V, 5A, 175W, RS232)

Thương hiệu: tti
Giá: 12,535,497 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EL302P-USB (30V, 2A, 60W, USB)

Nguồn một chiều TTI EL302P-USB (30V, 2A, 60W, USB)

Thương hiệu: tti
Giá: 9,088,998 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EL302RT (30V, 2A, 130W, 3 Kênh)

Nguồn một chiều TTI EL302RT (30V, 2A, 130W, 3 Kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 11,589,997 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EL302P (30V, 2A, 60W, RS-232)

Nguồn một chiều TTI EL302P (30V, 2A, 60W, RS-232)

Thương hiệu: tti
Giá: 8,783,998 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EL303R (30V, 3A, 90W)

Nguồn một chiều TTI EL303R (30V, 3A, 90W)

Thương hiệu: tti
Giá: 7,472,498 VNĐ
Nguồn một chiều TTI EL302RD (30V, 2A, 120W, 2 Kênh)

Nguồn một chiều TTI EL302RD (30V, 2A, 120W, 2 Kênh)

Thương hiệu: tti
Giá: 10,705,497 VNĐ
Thương hiệu
Xuất xứ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-1kw/tti,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111