HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh DC công suất cao gt;1KW (111) 214

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH DC CÔNG SUẤT CAO GT;1KW

Bộ nguồn DC KEYSIGHT E36102A (6A, 5A, 30W)

Bộ nguồn DC KEYSIGHT E36102A (6A, 5A, 30W)

Thương hiệu: keysight
Giá: 22,653,540 VNĐ
Bộ nguồn DC công suất lớn QJ10030X (0-100V/0-30A)

Bộ nguồn DC công suất lớn QJ10030X (0-100V/0-30A)

Thương hiệu: qje
Giá: 61,100,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN15010-GL (5-150V/10.4A, LAN, GPIB)

Nguồn một chiều BK Precision XLN15010-GL (5-150V/10.4A, LAN, GPIB)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 63,567,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN8018 (0-80V/18A, 5V/1A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN8018 (0-80V/18A, 5V/1A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 51,582,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN15010 (5-150V/10.4A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN15010 (5-150V/10.4A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 55,225,000 VNĐ
Bộ nguồn DC công suất lớn QJE QJ20100X (0-20V/0-100A)

Bộ nguồn DC công suất lớn QJE QJ20100X (0-20V/0-100A)

Thương hiệu: qje
Giá: 51,700,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN30052 (5-300V/5.2A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN30052 (5-300V/5.2A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 55,225,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN6024 (0-60V/24A, 5V/1A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN6024 (0-60V/24A, 5V/1A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 51,582,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN30052-GL (5-300V/5.2A, LAN, GPIB)

Nguồn một chiều BK Precision XLN30052-GL (5-300V/5.2A, LAN, GPIB)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 63,567,500 VNĐ
Bộ nguồn DC công suất lớn QJ30100X (0-30V/0-100A)

Bộ nguồn DC công suất lớn QJ30100X (0-30V/0-100A)

Thương hiệu: qje
Giá: 65,800,000 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN60026 (5-600V/2.6A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN60026 (5-600V/2.6A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 54,637,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN10014 (0-100V/14.4A, 5V/1A)

Nguồn một chiều BK Precision XLN10014 (0-100V/14.4A, 5V/1A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 51,582,500 VNĐ
Nguồn một chiều BK Precision XLN60026-GL (5-600V/2.6A, LAN, GPIB)

Nguồn một chiều BK Precision XLN60026-GL (5-600V/2.6A, LAN, GPIB)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 62,980,000 VNĐ
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-30-108 (30V, 108A, 1080W)

Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-30-108 (30V, 108A, 1080W)

Thương hiệu: keithley
Giá: 61,335,000 VNĐ
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-80-40 (80V, 40.5A, 1080W)

Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-80-40 (80V, 40.5A, 1080W)

Thương hiệu: keithley
Giá: 61,335,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9117 (120A, 80V, 3000W)

Bộ nguồn lập trình DC BK Precision 9117 (120A, 80V, 3000W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 85,775,000 VNĐ
Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-250-13 (250V, 13.5A, 1080W)

Nguồn lập trình DC Keithley 2260B-250-13 (250V, 13.5A, 1080W)

Thương hiệu: keithley
Giá: 88,360,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dc-cong-suat-cao-gt-1kw,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111