HOME » MIN » Nguồn một chiều điều chỉnh điện áp cao DC gt;1kV (153) 210

NGUỒN MỘT CHIỀU ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP CAO DC GT;1KV

Nguồn điện áp cao Genvolt Mercury (150W-1000W)

Nguồn điện áp cao Genvolt Mercury (150W-1000W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (350W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (350W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (300W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (300W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (700W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (700W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (800W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (800W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (1000W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (1000W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao để bàn Genvolt 8060 (60kV, 2mA)

Nguồn điện áp cao để bàn Genvolt 8060 (60kV, 2mA)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-19 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-19 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-3 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-3 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao để bàn Genvotl 73030 (30W)

Nguồn điện áp cao để bàn Genvotl 73030 (30W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao DC Keithley 2290-10  (10kV/1mA)

Nguồn điện áp cao DC Keithley 2290-10 (10kV/1mA)

Thương hiệu: keithley
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (400W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES200 (400W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn Genvolt AF02-220VAC-P20-6KS

Nguồn Genvolt AF02-220VAC-P20-6KS

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt Callisto (15kW)

Nguồn điện áp cao Genvolt Callisto (15kW)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt Vulcan (Up to 200kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt Vulcan (Up to 200kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt Titan (120kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt Titan (120kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Máy phát tia X công nghiệp Genvolt Orion (0-60kV, 3kW)

Máy phát tia X công nghiệp Genvolt Orion (0-60kV, 3kW)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Module điện áp cao Genvolt 71520 (15kV, 20W)

Module điện áp cao Genvolt 71520 (15kV, 20W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Module điện áp cao Genvolt 70820 (8kV, 20W)

Module điện áp cao Genvolt 70820 (8kV, 20W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn DC Genvolt Cygnus (1KV)

Nguồn DC Genvolt Cygnus (1KV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn DC Genvolt Cygnus (80KV)

Nguồn DC Genvolt Cygnus (80KV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-03 (1000pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-03 (1000pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-4 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-4 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-6 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-6 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-8 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-8 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-7 (72kV-80kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt ESP03-7 (72kV-80kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn Genvolt Rhea (20kW, 30kW)

Nguồn Genvolt Rhea (20kW, 30kW)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt Titan (60kV)

Nguồn điện áp cao Genvolt Titan (60kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn  Genvolt AF02-220VAC-P20-8/4K

Nguồn Genvolt AF02-220VAC-P20-8/4K

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Model điện áp cao Genvolt 5040 (50kV)

Model điện áp cao Genvolt 5040 (50kV)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-01 (100pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-01 (100pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Nguồn điện áp cao Genvolt AF06 (600W,800W,1000W)

Nguồn điện áp cao Genvolt AF06 (600W,800W,1000W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-03 (1500pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-03 (1500pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (800pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (800pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (1000pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (1000pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (1500pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-04 (1500pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-05 (1500pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-05 (1500pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Tụ gốm Genvolt CGG81-05 (2200pF)

Tụ gốm Genvolt CGG81-05 (2200pF)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (30W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (30W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (100W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (100W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (70W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (70W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (50W)

Điện trở điện áp cao Genvolt RES100 (50W)

Thương hiệu: genvolt
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-mot-chieu-dieu-chinh-dien-ap-cao-dc-gt-1kv,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111