HOME » MIN » Nguồn xoay chiều AC (217) 282

NGUỒN XOAY CHIỀU AC

Nguồn AC BK Precision 1655A

Nguồn AC BK Precision 1655A

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 14,241,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC BK Precision 9801 (300VA, 300V, 3A)

Bộ nguồn lập trình AC BK Precision 9801 (300VA, 300V, 3A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 50,760,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7050 (500VA,500Hz)

Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7050 (500VA,500Hz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 55,695,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7100 (1kVA,500Hz)

Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7100 (1kVA,500Hz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 74,025,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC BK Precision 9803 (750VA, 6A, 300V)

Bộ nguồn lập trình AC BK Precision 9803 (750VA, 6A, 300V)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 77,080,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7200 (2kVA, 500Hz)

Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7200 (2kVA, 500Hz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 117,500,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC/DC BK precision 9832 (2000VA,300V,20A )

Bộ nguồn lập trình AC/DC BK precision 9832 (2000VA,300V,20A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 151,575,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7300 (3kVA,500Hz)

Bộ nguồn lập trình AC GWinstek APS-7300 (3kVA,500Hz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 157,450,000 VNĐ
Bộ nguồn lập trình AC/DC BK precision 9833 (3000VA,300V,30A )

Bộ nguồn lập trình AC/DC BK precision 9833 (3000VA,300V,30A )

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 179,775,000 VNĐ
Nguồn AC Preen AMF-33015 ( 15kVA ) ( Ground Power )

Nguồn AC Preen AMF-33015 ( 15kVA ) ( Ground Power )

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33010, ( 10kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33010, ( 10kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33045, ( 45kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33045, ( 45kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình Preen AFV-33080, ( 80kVA)

Nguồn lập trình Preen AFV-33080, ( 80kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33100, ( 100kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33100, ( 100kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33120, ( 120kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33120, ( 120kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31030, ( 30kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31030, ( 30kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31120, ( 120kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31120, ( 120kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33300, ( 300kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33300, ( 300kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33400, ( 400kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33400, ( 400kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33500, ( 500kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33500, ( 500kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33640, ( 640kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33640, ( 640kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-33800, ( 800kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-33800, ( 800kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-331000, ( 1000kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-331000, ( 1000kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-331200, ( 1200kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-331200, ( 1200kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-331600, ( 1600kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-331600, ( 1600kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn công suất AC Preen , AFC-11003, (3kVA)

Nguồn công suất AC Preen , AFC-11003, (3kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn công suất AC Preen , AFC-1kW, (1kVA)

Nguồn công suất AC Preen , AFC-1kW, (1kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Bộ nguồn xoay chiều KONGTER SPS-50B (50A / class 0.1)

Bộ nguồn xoay chiều KONGTER SPS-50B (50A / class 0.1)

Thương hiệu: kongter
Giá: Liên hệ
Nguồn AC Preen AMF-31045 ( 45kVA ) ( Ground Power )

Nguồn AC Preen AMF-31045 ( 45kVA ) ( Ground Power )

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn AC Preen BPS-F-33500 ( 500kVA)

Nguồn AC Preen BPS-F-33500 ( 500kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn công suất AC Preen , AFC-31020 (20kVA )

Nguồn công suất AC Preen , AFC-31020 (20kVA )

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn AC Preen BPS-F-331000 ( 1000kVA)

Nguồn AC Preen BPS-F-331000 ( 1000kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn AC Preen AMF-33020 ( 20kVA ) ( Ground Power )

Nguồn AC Preen AMF-33020 ( 20kVA ) ( Ground Power )

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn AC  Itech IT7626 (300V ; 3kVA; 1 pha)

Nguồn AC Itech IT7626 (300V ; 3kVA; 1 pha)

Thương hiệu: itech
Giá: Liên hệ
Nguồn AC  Itech IT7622 (300V ; 750VA; 1 pha)

Nguồn AC Itech IT7622 (300V ; 750VA; 1 pha)

Thương hiệu: itech
Giá: Liên hệ
Nguồn AC lập trình Itech IT7322 (300V ; 750VA; 1 pha)

Nguồn AC lập trình Itech IT7322 (300V ; 750VA; 1 pha)

Thương hiệu: itech
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31100, ( 100kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31100, ( 100kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Bộ nguồn xoay chiều KONGTER SPS-100B (100A / class 0.1)

Bộ nguồn xoay chiều KONGTER SPS-100B (100A / class 0.1)

Thương hiệu: kongter
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-2500, ( 2500VA)

Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-2500, ( 2500VA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC & DC  Preen AFV-P-1250, ( 1250VA)

Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-1250, ( 1250VA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-600, ( 600VA)

Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-600, ( 600VA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC & DC  Preen AFV-P-5000, ( 5000VA)

Nguồn lập trình AC & DC Preen AFV-P-5000, ( 5000VA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31010, ( 10kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31010, ( 10kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31015, ( 15kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31015, ( 15kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
Nguồn lập trình AC Preen AFV-31045, ( 45kVA)

Nguồn lập trình AC Preen AFV-31045, ( 45kVA)

Thương hiệu: preen
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nguon-xoay-chieu-ac,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111