HOME » MIN » Nhập Dữ liệu (Sơn) (39) 70

NHẬP DỮ LIỆU (SƠN)

Máy đo lực IMADA UKT-20N (20N/0,2N chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-20N (20N/0,2N chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-300N (300N/2,5M, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-300N (300N/2,5M, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-2K (2kg/20g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-2K (2kg/20g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-3K (3kg/25g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-3K (3kg/25g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-5K (5kg/50g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-5K (5kg/50g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-10K (10kg/100g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-10K (10kg/100g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-20K(20kg/200g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-20K(20kg/200g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
Máy đo lực IMADA UKT-30K(30kg/250g, chỉ thị kim)

Máy đo lực IMADA UKT-30K(30kg/250g, chỉ thị kim)

Thương hiệu: imada
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/nhap-du-lieu-son,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111