HOME » THIẾT BỊ NÂNG HẠ »

PA LĂNG CÂN BẰNG DBK CHÍNH HÃNG

DBK (17) 3,595
Pa lăng cân bằng 1 - 3 Kg DBK EW-3

Pa lăng cân bằng 1 - 3 Kg DBK EW-3

Thương hiệu: dbk
Giá:798,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 3 - 5 Kg DBK EW-5

Pa lăng cân bằng 3 - 5 Kg DBK EW-5

Thương hiệu: dbk
Giá:861,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 5 - 9 Kg DBK EW-9

Pa lăng cân bằng 5 - 9 Kg DBK EW-9

Thương hiệu: dbk
Giá:1,659,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 9 - 15 Kg DBK EW-15

Pa lăng cân bằng 9 - 15 Kg DBK EW-15

Thương hiệu: dbk
Giá:1,729,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 15 - 22 Kg DBK EW-22

Pa lăng cân bằng 15 - 22 Kg DBK EW-22

Thương hiệu: dbk
Giá:2,394,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 22 - 30 Kg DBK EW-30

Pa lăng cân bằng 22 - 30 Kg DBK EW-30

Thương hiệu: dbk
Giá:2,457,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 30 - 40 Kg DBK EW-40

Pa lăng cân bằng 30 - 40 Kg DBK EW-40

Thương hiệu: dbk
Giá:3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 40 - 50 Kg  DBK EW-50

Pa lăng cân bằng 40 - 50 Kg DBK EW-50

Thương hiệu: dbk
Giá:3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 50 - 60 Kg DBK EW-60

Pa lăng cân bằng 50 - 60 Kg DBK EW-60

Thương hiệu: dbk
Giá:3,192,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 60 - 70 Kg DBK EW-70

Pa lăng cân bằng 60 - 70 Kg DBK EW-70

Thương hiệu: dbk
Giá:3,458,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 70 - 80 Kg DBK EW-80

Pa lăng cân bằng 70 - 80 Kg DBK EW-80

Thương hiệu: dbk
Giá:3,521,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 80 - 100 Kg DBK EW-100

Pa lăng cân bằng 80 - 100 Kg DBK EW-100

Thương hiệu: dbk
Giá:6,650,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 100 - 120 Kg DBK EW-120

Pa lăng cân bằng 100 - 120 Kg DBK EW-120

Thương hiệu: dbk
Giá:7,980,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 120 - 140 Kg DBK EW-140

Pa lăng cân bằng 120 - 140 Kg DBK EW-140

Thương hiệu: dbk
Giá:9,310,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 140 - 160 Kg DBK EW-160

Pa lăng cân bằng 140 - 160 Kg DBK EW-160

Thương hiệu: dbk
Giá:10,640,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 160 - 180 Kg DBK EW-180

Pa lăng cân bằng 160 - 180 Kg DBK EW-180

Thương hiệu: dbk
Giá:11,970,000 VNĐ
Pa lăng cân bằng 180 - 200 Kg DBK EW-200

Pa lăng cân bằng 180 - 200 Kg DBK EW-200

Thương hiệu: dbk
Giá:13,300,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/pa-lang-can-bang/dbk,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111