HOME » Pa lăng xích » Pa lăng xích kéo tay (14) 464

PA LĂNG XÍCH KÉO TAY TRUNG QUỐC

Pă lăng xích kéo tay 1 tấn 3 Mét DBK HSZ-1

Pă lăng xích kéo tay 1 tấn 3 Mét DBK HSZ-1

Thương hiệu: dbk
Giá: 980,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 2 tấn 3 Mét DBK HSZ-2

Pă lăng xích kéo tay 2 tấn 3 Mét DBK HSZ-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,200,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 3 tấn 3 Mét DBK HSZ-3

Pă lăng xích kéo tay 3 tấn 3 Mét DBK HSZ-3

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,800,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 5 tấn 3 Mét DBK HSZ-5

Pă lăng xích kéo tay 5 tấn 3 Mét DBK HSZ-5

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,540,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 10 tấn 3 Mét DBK HSZ-10

Pă lăng xích kéo tay 10 tấn 3 Mét DBK HSZ-10

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,500,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 20 tấn 3 Mét DBK HSZ-20

Pă lăng xích kéo tay 20 tấn 3 Mét DBK HSZ-20

Thương hiệu: dbk
Giá: 13,400,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 30 tấn 3 Mét DBK HSZ-30

Pă lăng xích kéo tay 30 tấn 3 Mét DBK HSZ-30

Thương hiệu: dbk
Giá: 26,820,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 1 tấn 6 Mét DBK HSZ-1

Pă lăng xích kéo tay 1 tấn 6 Mét DBK HSZ-1

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,260,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 2 tấn 6 Mét DBK HSZ-2

Pă lăng xích kéo tay 2 tấn 6 Mét DBK HSZ-2

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,620,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 3 tấn 6 Mét DBK HSZ-3

Pă lăng xích kéo tay 3 tấn 6 Mét DBK HSZ-3

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,360,000 VNĐ
Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 6 Mét DBK HSZ-5

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 6 Mét DBK HSZ-5

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,380,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 10 tấn 6 Mét DBK HSZ-10

Pă lăng xích kéo tay 10 tấn 6 Mét DBK HSZ-10

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,920,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 20 tấn 6 Mét DBK HSZ-20

Pă lăng xích kéo tay 20 tấn 6 Mét DBK HSZ-20

Thương hiệu: dbk
Giá: 16,940,000 VNĐ
Pă lăng xích kéo tay 30 tấn 6 Mét DBK HSZ-30

Pă lăng xích kéo tay 30 tấn 6 Mét DBK HSZ-30

Thương hiệu: dbk
Giá: 35,280,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/pa-lang-xich-keo-tay/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111