HOME » MIN » Panme đo ngoài cơ khí (211) 211

PANME ĐO NGOÀI CƠ KHÍ

Panme đo ngoài cơ khí  INSIZE , 3210-25A, 0-25mm/0.001mm

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE , 3210-25A, 0-25mm/0.001mm

Thương hiệu: insize
Giá: 493,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9023H (25-50mm, 0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9023H (25-50mm, 0.001mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 634,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí INSIZE, 3210-75A, 50-75mm/0.001mm

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE, 3210-75A, 50-75mm/0.001mm

Thương hiệu: insize
Giá: 564,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9022H (0-25mm, 0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9022H (0-25mm, 0.001mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 564,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 25-50mm/0.01, MW200-02BL

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 25-50mm/0.01, MW200-02BL

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 694,000 VNĐ
Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9001, 0-25mm/0.01mm

Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9001, 0-25mm/0.01mm

Thương hiệu: metrology
Giá: 564,000 VNĐ
Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9002, 25-50mm/0.01mm

Panme đo ngoài Metrology- Đài Loan, OM-9002, 25-50mm/0.01mm

Thương hiệu: metrology
Giá: 634,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Insize 3203-1A ( 0-1)

Panme đo ngoài cơ khí Insize 3203-1A ( 0-1")

Thương hiệu: insize
Giá: 470,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 0-25mm/0.01, MW1965M

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 0-25mm/0.01, MW1965M

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 763,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 75-100mm/0.01, MW200-04BL

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 75-100mm/0.01, MW200-04BL

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 854,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9019H (25-50mm, 0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9019H (25-50mm, 0.001mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 822,500 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 50-75mm/0.01, MW200-03BL

Panme đo ngoài cơ khí Moore & Wright 50-75mm/0.01, MW200-03BL

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 786,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0~25mm/0.001mm)

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-129 (0~25mm/0.001mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: Liên hệ
Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9215 (Mini,0-15mm,0.01mm)

Panme đo ngoài cơ khí Metrology OM-9215 (Mini,0-15mm,0.01mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 822,500 VNĐ
Đầu Panme insize 6386-13

Đầu Panme insize 6386-13

Thương hiệu: insize
Giá: 726,150 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10, 50-75mm/0.01

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-139-10, 50-75mm/0.01

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,060,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí INSIZE, 3210-175A, 150-175mm/0.001mm

Panme đo ngoài cơ khí INSIZE, 3210-175A, 150-175mm/0.001mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,034,000 VNĐ
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-25A 0-25mm/0.01mm

Panme do điểm cơ khí Insize 3230-25A 0-25mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,292,500 VNĐ
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-75BA 50-75mm/0.01mm

Panme do điểm cơ khí Insize 3230-75BA 50-75mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,551,000 VNĐ
Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10, 125-150mm/ ±3µm

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103-142-10, 125-150mm/ ±3µm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 1,730,000 VNĐ
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-50A 25-50mm/0.01mm

Panme do điểm cơ khí Insize 3230-50A 25-50mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,410,000 VNĐ
Panme do điểm cơ khí Insize 3230-75A 50-75mm/0.01mm

Panme do điểm cơ khí Insize 3230-75A 50-75mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,527,500 VNĐ
Panme đo ngoài đầu đĩa Mitutoyo 123-101 (0~25mm/0.01mm)

Panme đo ngoài đầu đĩa Mitutoyo 123-101 (0~25mm/0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,070,000 VNĐ
Panme đồng hồ Insize 2184-25W, 0-25mm

Panme đồng hồ Insize 2184-25W, 0-25mm

Thương hiệu: insize
Giá: 2,115,000 VNĐ
Panme cơ khí đầu nhỏ Mitutoyo 111-115 (0-25mm/ 0.01mm)

Panme cơ khí đầu nhỏ Mitutoyo 111-115 (0-25mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,030,000 VNĐ
Panme đo mép lon Mitutoyo 147-202 (0-13mm/ 0.01mm)

Panme đo mép lon Mitutoyo 147-202 (0-13mm/ 0.01mm)

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,150,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/panme-do-ngoai-co-khi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111