HOME » MIN » Panme đo trong cơ khí (98) 101

PANME ĐO TRONG CƠ KHÍ

Panme đo trong dạng ống Insize 3229-75 (50-75mm/0.01mm)

Panme đo trong dạng ống Insize 3229-75 (50-75mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 940,000 VNĐ
Panme đo trong INSIZE  5-30mm,  3220-30

Panme đo trong INSIZE 5-30mm, 3220-30

Thương hiệu: insize
Giá: 987,000 VNĐ
Panme đo trong dạng ống Insize 3229-100 (75-100mm/0.01mm)

Panme đo trong dạng ống Insize 3229-100 (75-100mm/0.01mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 1,128,000 VNĐ
Panme đo trong INSIZE  75-100mm,  3220-100

Panme đo trong INSIZE 75-100mm, 3220-100

Thương hiệu: insize
Giá: 1,621,500 VNĐ
Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-150, 50-150mm/0.01mm

Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-150, 50-150mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,780,595 VNĐ
Panme đo trong Moore & Wright 5-30mm/0.01mm, MW280-01

Panme đo trong Moore & Wright 5-30mm/0.01mm, MW280-01

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 1,798,000 VNĐ
Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3221-63, 50-63mm/0.013mm

Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3221-63, 50-63mm/0.013mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,739,000 VNĐ
Panme đo trong INSIZE  25-50mm,  3221-50

Panme đo trong INSIZE 25-50mm, 3221-50

Thương hiệu: insize
Giá: 1,974,000 VNĐ
Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201, 50-150mm/0.01

Panme đo trong lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201, 50-150mm/0.01

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,290,000 VNĐ
Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3221-225, 200-225mm/0.025mm

Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3221-225, 200-225mm/0.025mm

Thương hiệu: insize
Giá: 2,444,000 VNĐ
Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-300, 50-300mm/0.01mm

Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-300, 50-300mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 2,397,000 VNĐ
Panme đo trong Mitutoyo 145-185 , 5-30mm

Panme đo trong Mitutoyo 145-185 , 5-30mm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,750,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-16 (12-16mm/0.005mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-16 (12-16mm/0.005mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,689,500 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-20 (16-20mm/0.005mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-20 (16-20mm/0.005mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 3,689,500 VNĐ
Panme đo trong dạng ống INSIZE, 3221-200, 50-200mm, 0.01mm

Panme đo trong dạng ống INSIZE, 3221-200, 50-200mm, 0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 2,702,500 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE,  3227-30, 25-30mm/0.005

Panme đo trong 3 điểm INSIZE, 3227-30, 25-30mm/0.005

Thương hiệu: insize
Giá: 4,159,500 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-8 (6-8mm/0.001mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-8 (6-8mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,888,000 VNĐ
Panme đo trong điện tử Insize 3520-50 (25-50mm/0.001mm)

Panme đo trong điện tử Insize 3520-50 (25-50mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,864,500 VNĐ
Panme đo trong điện tử Insize 3520-100 (75-100mm/0.001mm)

Panme đo trong điện tử Insize 3520-100 (75-100mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,311,000 VNĐ
Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-1000, 50-1000mm/0.01mm

Panme đo trong cơ khí INSIZE, 3222-1000, 50-1000mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 5,699,925 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-40 (30-40mm/0.005mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-40 (30-40mm/0.005mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 5,593,000 VNĐ
Panme đo trong Mitutoyo 145-188, 75-100mm

Panme đo trong Mitutoyo 145-188, 75-100mm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 4,690,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-12 (10-12mm/0.001mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-12 (10-12mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,888,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-10 (8-10mm/0.001mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-10 (8-10mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,888,000 VNĐ
Panme đo trong Mitutoyo, 145-190, 125-150mm

Panme đo trong Mitutoyo, 145-190, 125-150mm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 5,900,000 VNĐ
Panme đo trong Mitutoyo, 145-189, 100-125mm

Panme đo trong Mitutoyo, 145-189, 100-125mm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 5,070,000 VNĐ
Panme đo trong điện tử Insize 3520-30 (5-30mm/0.001mm)

Panme đo trong điện tử Insize 3520-30 (5-30mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 4,700,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-50 (40-50mm/0.005mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-50 (40-50mm/0.005mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 6,486,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm Insize 3228-70 (50-70mm/0.001mm)

Panme đo trong 3 điểm Insize 3228-70 (50-70mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 8,554,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm Insize 3228-100 (70-100mm/0.001mm)

Panme đo trong 3 điểm Insize 3228-100 (70-100mm/0.001mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 11,515,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-63 (50-63mm/0.005mm)

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-63 (50-63mm/0.005mm)

Thương hiệu: insize
Giá: 7,026,500 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 150-175mm/0.005, 3227-175

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 150-175mm/0.005, 3227-175

Thương hiệu: insize
Giá: 12,690,000 VNĐ
Panme đo trong Mitutoyo, 145-192, 175-200mm

Panme đo trong Mitutoyo, 145-192, 175-200mm

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 6,650,000 VNĐ
Panme đo trong 3 điểm INSIZE 175-200mm/0.005, 3227-200

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 175-200mm/0.005, 3227-200

Thương hiệu: insize
Giá: 14,452,500 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/panme-do-trong-co-khi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111