HOME » MIN » Phụ kiện đo điện (155) 280

PHỤ KIỆN ĐO ĐIỆN

Que đo SEW AL-28-5

Que đo SEW AL-28-5

Thương hiệu: sew
Giá: 150,000 VNĐ
Que đo SEW AL-11-5

Que đo SEW AL-11-5

Thương hiệu: sew
Giá: 150,000 VNĐ
Que đo cho đồng hồ vạn năng Sew AL-24-5

Que đo cho đồng hồ vạn năng Sew AL-24-5

Thương hiệu: sew
Giá: 141,000 VNĐ
Dây đo Sanwa TL-21a (10A)

Dây đo Sanwa TL-21a (10A)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 213,000 VNĐ
Cọc tiếp đất cho máy điện trở đất Kyoritsu 8032

Cọc tiếp đất cho máy điện trở đất Kyoritsu 8032

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 253,000 VNĐ
Bộ adapter BK Precision BE802 (12VDC/150mA)

Bộ adapter BK Precision BE802 (12VDC/150mA)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 470,000 VNĐ
Que đo đồng hồ vạn năng Hioki L9207-10

Que đo đồng hồ vạn năng Hioki L9207-10

Thương hiệu: hioki
Giá: 367,500 VNĐ
Hộp quấn dây Chauvin Arnoux P01102149

Hộp quấn dây Chauvin Arnoux P01102149

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 341,550 VNĐ
Dây đo Kyoritsu 7234

Dây đo Kyoritsu 7234

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 575,000 VNĐ
Dây đo Kyoritsu 7165A

Dây đo Kyoritsu 7165A

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 575,000 VNĐ
Dây đo Fluke TL75

Dây đo Fluke TL75

Thương hiệu: fluke
Giá: 800,000 VNĐ
Dây đo Fluke TL175

Dây đo Fluke TL175

Thương hiệu: fluke
Giá: 850,000 VNĐ
Kẹp cá sấu Yokogawa B9646HF

Kẹp cá sấu Yokogawa B9646HF

Thương hiệu: yokogawa
Giá: 1,350,000 VNĐ
Dây đo LCR Extech LCR203

Dây đo LCR Extech LCR203

Thương hiệu: extech
Giá: 1,339,500 VNĐ
Dây cáp mở rộng Yokogawa 98082

Dây cáp mở rộng Yokogawa 98082

Thương hiệu: yokogawa
Giá: 1,700,000 VNĐ
Đầu đo dạng cặp cá sấu Yokogawa 99014

Đầu đo dạng cặp cá sấu Yokogawa 99014

Thương hiệu: yokogawa
Giá: 1,510,000 VNĐ
Kẹp dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MINI09 (P01105109Z, 150A)

Kẹp dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MINI09 (P01105109Z, 150A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 1,971,001 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI03 (P01105103Z, 100A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI03 (P01105103Z, 100A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 1,971,001 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI01 (P01105101Z, 150A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI01 (P01105101Z, 150A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 1,971,001 VNĐ
Kìm đo  DC Sanwa CL33DC ( 300A)

Kìm đo DC Sanwa CL33DC ( 300A)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 2,135,000 VNĐ
Adapter nguồn cung cấp Kyoritsu 8312

Adapter nguồn cung cấp Kyoritsu 8312

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 2,311,500 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI02 (P01105102Z, 100A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MINI02 (P01105102Z, 100A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 2,511,001 VNĐ
Kẹp dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MINI05 (P01105105Z, 10/100A)

Kẹp dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MINI05 (P01105105Z, 10/100A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 2,241,001 VNĐ
Kìm  dòng điện AC Chauvin Arnoux MN13 (P01120406, 240A )

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN13 (P01120406, 240A )

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 3,645,002 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN12 (P01120405, 240A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN12 (P01120405, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 3,375,001 VNĐ
Kìm đo điện AC FLIR TA72 (3000A)

Kìm đo điện AC FLIR TA72 (3000A)

Thương hiệu: flir
Giá: 3,760,000 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN14 (P01120416, 240A )

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN14 (P01120416, 240A )

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 4,239,002 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN11 (P01120404, 240A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN11 (P01120404, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 3,645,002 VNĐ
Kìm đo dòng AC/DC Kyoritsu 8115 (180A)

Kìm đo dòng AC/DC Kyoritsu 8115 (180A)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 3,335,000 VNĐ
Kìm rời cho đồng hồ vạn năng Extech CA3018

Kìm rời cho đồng hồ vạn năng Extech CA3018

Thương hiệu: extech
Giá: 3,102,000 VNĐ
Kìm dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MN08 (P01120401, 240A)

Kìm dòng điện mini AC Chauvin Arnoux MN08 (P01120401, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 2,997,001 VNĐ
Kìm kẹp dòng rò Kyoritsu KEW 8146 Ø24mm (AC 30A)

Kìm kẹp dòng rò Kyoritsu KEW 8146 Ø24mm (AC 30A)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 3,335,000 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN09 (P01120402, 240A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN09 (P01120402, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 3,267,001 VNĐ
HT Instruments PT300N Temperature Measurement Probe

HT Instruments PT300N Temperature Measurement Probe

Thương hiệu: ht-instruments
Giá: 3,105,001 VNĐ
Dây đo dòng AC Fluke i2500-18 (2500A)

Dây đo dòng AC Fluke i2500-18 (2500A)

Thương hiệu: fluke
Giá: 3,830,500 VNĐ
Thẻ nhớ Hioki 9728 (512MB)

Thẻ nhớ Hioki 9728 (512MB)

Thương hiệu: hioki
Giá: 3,465,000 VNĐ
Kìm rời cho đồng hồ vạn năng Extech CA3010

Kìm rời cho đồng hồ vạn năng Extech CA3010

Thương hiệu: extech
Giá: 2,726,000 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN89 (P01120415, 240A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN89 (P01120415, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 4,617,002 VNĐ
Kìm kẹp dòng AC Chauvin Arnoux MA196-350 (P01120568, IP67, 10kA AC)

Kìm kẹp dòng AC Chauvin Arnoux MA196-350 (P01120568, IP67, 10kA AC)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 5,427,002 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux Y1N (P01120001A, 600A )

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux Y1N (P01120001A, 600A )

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 4,698,002 VNĐ
Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN39 (P01120408, 240A)

Kìm dòng điện AC Chauvin Arnoux MN39 (P01120408, 240A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 5,751,002 VNĐ
Kìm đo dòng Hioki 9661 (500A)

Kìm đo dòng Hioki 9661 (500A)

Thương hiệu: hioki
Giá: 5,693,212 VNĐ
Bộ giao tiếp DMM Yokogawa 92015

Bộ giao tiếp DMM Yokogawa 92015

Thương hiệu: yokogawa
Giá: 4,500,000 VNĐ
Kẹp đo dòng AC Chauvin Arnoux A196-450 (P01120554, 10kA, IP67)

Kẹp đo dòng AC Chauvin Arnoux A196-450 (P01120554, 10kA, IP67)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 5,427,002 VNĐ
Kẹp đo dòng AC Chauvin Arnoux A196A-610 (P01120554, 10kA, IP67)

Kẹp đo dòng AC Chauvin Arnoux A196A-610 (P01120554, 10kA, IP67)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 5,427,002 VNĐ
Kìm kẹp đo dòng điện DC Chauvin Arnoux MR6292 (P01120470, 50A)

Kìm kẹp đo dòng điện DC Chauvin Arnoux MR6292 (P01120470, 50A)

Thương hiệu: chauvin-arnoux
Giá: 7,722,003 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/phu-kien-do-dien,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111