PIPETTE

Pipette thông minh Sauter PA 200 (20 - 200µl; 0.2µl)

Pipette thông minh Sauter PA 200 (20 - 200µl; 0.2µl)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,320,002 VNĐ
Pipette thông minh Sauter PA 1k (100 - 1000µl/0.1µl)

Pipette thông minh Sauter PA 1k (100 - 1000µl/0.1µl)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,320,002 VNĐ
Pipette thông minh Sauter PA 50 (5 - 50µl/0.1µl)

Pipette thông minh Sauter PA 50 (5 - 50µl/0.1µl)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,320,002 VNĐ
Pipette thông minh Sauter PA 10 (0,5 - 10µl/0,02)

Pipette thông minh Sauter PA 10 (0,5 - 10µl/0,02)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,320,002 VNĐ
Pipette thông minh Sauter PA 100 (10 - 100µl/0,1)

Pipette thông minh Sauter PA 100 (10 - 100µl/0,1)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,320,002 VNĐ
Pipette thông minh Sauter PA 10K (1000 - 10000µl/20µl)

Pipette thông minh Sauter PA 10K (1000 - 10000µl/20µl)

Thương hiệu: sauter
Giá: 4,455,002 VNĐ
Ống pipet cố định IKA PETTE 100 µl (0020011224)

Ống pipet cố định IKA PETTE 100 µl (0020011224)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pipet cố định IKA PETTE 200 µl (0020011225)

Ống pipet cố định IKA PETTE 200 µl (0020011225)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pipet cố định IKA PETTE 10 µl (0020011220)

Ống pipet cố định IKA PETTE 10 µl (0020011220)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống Pette vario IKA PETTE 0.1-2 µl (0020011210)

Ống Pette vario IKA PETTE 0.1-2 µl (0020011210)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 2-20 µl (0020011213)

Ống pette vario IKA PETTE 2-20 µl (0020011213)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 10-100 µl (0020011214)

Ống pette vario IKA PETTE 10-100 µl (0020011214)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 20-200 µl (0020011215)

Ống pette vario IKA PETTE 20-200 µl (0020011215)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 100-1000 µl (0020011216)

Ống pette vario IKA PETTE 100-1000 µl (0020011216)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 0.5-5 ml (0020011217)

Ống pette vario IKA PETTE 0.5-5 ml (0020011217)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 1-10 ml (0020011218)

Ống pette vario IKA PETTE 1-10 ml (0020011218)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pipet cố định IKA PETTE 25 µl (0020011222)

Ống pipet cố định IKA PETTE 25 µl (0020011222)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pipet cố định IKA PETTE 50 µl (0020011223)

Ống pipet cố định IKA PETTE 50 µl (0020011223)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pipet cố định IKA PETTE 250 µl (0020011226)

Ống pipet cố định IKA PETTE 250 µl (0020011226)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
Ống pette vario IKA PETTE 0.5-10 µl (0020011211)

Ống pette vario IKA PETTE 0.5-10 µl (0020011211)

Thương hiệu: ika
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/pipette,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111