HOME » MIN » PLC S7-300 (12) 147

PLC S7-300

PLC Siemens S7-300, CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 312 6ES7312-1AE14-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 7,050,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 314, 6ES7314-1AG14-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 314, 6ES7314-1AG14-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 13,089,500 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 312C,10 DI/6 DO, 6ES7312-5BF04-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 312C,10 DI/6 DO, 6ES7312-5BF04-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 9,494,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 313C-2DP,16 DI/16 DO, 6ES7313-6CG04-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 313C-2DP,16 DI/16 DO, 6ES7313-6CG04-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 25,004,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 314C-2 PTP,24 DI/16 DO, 6ES7314-6BH04-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 314C-2 PTP,24 DI/16 DO, 6ES7314-6BH04-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 31,795,500 VNĐ
PLC Siemens S7-300,CPU315F-2 PN/DP, 6ES7315-2FJ14-0AB0

PLC Siemens S7-300,CPU315F-2 PN/DP, 6ES7315-2FJ14-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 61,006,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 315F-2DP, 6ES7315-6FF04-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 315F-2DP, 6ES7315-6FF04-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 44,039,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 315-2DP, 6ES7315-2AH14-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 315-2DP, 6ES7315-2AH14-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 45,000,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 317-2 PN/DP, 6ES7317-2EK14-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 317-2 PN/DP, 6ES7317-2EK14-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 81,686,000 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 317F-2DP, 6ES7317-6FF04-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 317F-2DP, 6ES7317-6FF04-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 93,412,500 VNĐ
PLC Siemens S7-300, CPU 319F-3 PN/DP, 6ES7318-3FL01-0AB0

PLC Siemens S7-300, CPU 319F-3 PN/DP, 6ES7318-3FL01-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Thẻ nhớ S7-300 Siemens 6ES7953-8LF31-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/plc-s7-300,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111