PLC S7-400

PLC Siemens S7-400, CPU 412-1, 6ES7412-1XJ05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 412-1, 6ES7412-1XJ05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 28,435,000 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 412-2, 6ES7412-2XJ05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 412-2, 6ES7412-2XJ05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 54,990,000 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 414-2, 6ES7414-2XK05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 414-2, 6ES7414-2XK05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 75,787,500 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 414-3, 6ES7414-3XM05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 414-3, 6ES7414-3XM05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 123,821,500 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 414-3, 6ES7414-3EM06-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 414-3, 6ES7414-3EM06-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 133,245,000 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 416F-2, 6ES7416-2FN05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 416F-2, 6ES7416-2FN05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 183,535,000 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 416-2, 6ES7416-2XN05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 416-2, 6ES7416-2XN05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 173,430,000 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 416-3, 6ES7416-3XR05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 416-3, 6ES7416-3XR05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 237,326,500 VNĐ
PLC Siemens S7-400, CPU 417-4, 6ES7417-4XT05-0AB0

PLC Siemens S7-400, CPU 417-4, 6ES7417-4XT05-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 286,676,500 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/plc-s7-400,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111