RACK S7-400

SIMATIC S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS, 6ES7400-1JA01-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2 RACK, 9 SLOTS, 6ES7400-1JA01-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 9,400,000 VNĐ
SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU, 9 SLOTS, 6ES7400-1JA11-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2 RACK ALU, 9 SLOTS, 6ES7400-1JA11-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 13,630,000 VNĐ
SIMATIC S7-400, CR3 RACK, 4 SLOTS, 6ES7401-1DA01-0AA0

SIMATIC S7-400, CR3 RACK, 4 SLOTS, 6ES7401-1DA01-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 8,107,500 VNĐ
SIMATIC S7-400, UR1 RACK, 18 SLOTS, 6ES7400-1TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, UR1 RACK, 18 SLOTS, 6ES7400-1TA01-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 18,306,500 VNĐ
SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, 2 X 9 SLOTS, 6ES7400-2JA00-0AA0

SIMATIC S7-400H, UR2-H RACK, 2 X 9 SLOTS, 6ES7400-2JA00-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 17,625,000 VNĐ
SIMATIC S7-400, UR1 RACK ALU, 18 SLOTS, 6ES7400-1TA11-0AA0

SIMATIC S7-400, UR1 RACK ALU, 18 SLOTS, 6ES7400-1TA11-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 24,910,000 VNĐ
SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU, 2 X 9 SLOTS, 6ES7400-2JA10-0AA0

SIMATIC S7-400, UR2-H RACK ALU, 2 X 9 SLOTS, 6ES7400-2JA10-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 25,027,500 VNĐ
SIMATIC S7-400, CR2 RACK, 18 SLOTS, 6ES7401-2TA01-0AA0

SIMATIC S7-400, CR2 RACK, 18 SLOTS, 6ES7401-2TA01-0AA0

Thương hiệu: siemens
Giá: 24,205,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/rack-s7-400,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111