HOME » MIN » Rơ le bảo vệ (37) 135

RƠ LE BẢO VỆ

Rơ-le bảo vệ pha TENSE FKV-12

Rơ-le bảo vệ pha TENSE FKV-12

Thương hiệu: tense
Giá: 440,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKT-03 (3 pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKT-03 (3 pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 506,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKT-03F (3 pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKT-03F (3 pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 518,650 VNĐ
Dòng xuyến CBCT dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT35-1

Dòng xuyến CBCT dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT35-1

Thương hiệu: selec
Giá: 612,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKM-02F (1 pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKM-02F (1 pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 493,350 VNĐ
Vòng xuyến dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT70-1

Vòng xuyến dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT70-1

Thương hiệu: selec
Giá: 612,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKM-02 (1 pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE GKM-02 (1 pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 480,700 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04 (Ba pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04 (Ba pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 657,800 VNĐ
Rơ-le bảo vệ thứ tự pha TENSE FKV-14P

Rơ-le bảo vệ thứ tự pha TENSE FKV-14P

Thương hiệu: tense
Giá: 530,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ điện áp Selec 600PSR-280 / 520

Rơ le bảo vệ điện áp Selec 600PSR-280 / 520

Thương hiệu: selec
Giá: 552,000 VNĐ
Relay bảo vệ thứ tự pha TENSE FKV-14

Relay bảo vệ thứ tự pha TENSE FKV-14

Thương hiệu: tense
Giá: 530,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04F (Ba pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04F (Ba pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 872,850 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha TENSE FK-15F

Rơ-le bảo vệ pha TENSE FK-15F

Thương hiệu: tense
Giá: 710,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha TENSE FK-15

Rơ-le bảo vệ pha TENSE FK-15

Thương hiệu: tense
Giá: 800,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04PF (Ba pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-04PF (Ba pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 936,100 VNĐ
Rơ le bảo vệ điện áo Selec 600VPR-310/520V

Rơ le bảo vệ điện áo Selec 600VPR-310/520V

Thương hiệu: selec
Giá: 732,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-01 (Một pha)

Rơ-le bảo vệ điện áp TENSE DGK-01 (Một pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 990,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha TENSE DFK-05F

Rơ-le bảo vệ pha TENSE DFK-05F

Thương hiệu: tense
Giá: 1,180,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec VPRD2M - BL

Rơ le bảo vệ Selec VPRD2M - BL

Thương hiệu: selec
Giá: 1,140,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha (Motor) TENSE DFK-05

Rơ-le bảo vệ pha (Motor) TENSE DFK-05

Thương hiệu: tense
Giá: 1,062,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha TENSE DFK-05PF

Rơ-le bảo vệ pha TENSE DFK-05PF

Thương hiệu: tense
Giá: 1,200,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec 900CPR-1-230V

Rơ le bảo vệ Selec 900CPR-1-230V

Thương hiệu: selec
Giá: 1,747,200 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec 900VPR-2-280/520V

Rơ le bảo vệ Selec 900VPR-2-280/520V

Thương hiệu: selec
Giá: 1,596,000 VNĐ
Vòng xuyến dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT120-1

Vòng xuyến dùng cho rơ le bảo vệ Selec CBCT120-1

Thương hiệu: selec
Giá: 1,576,800 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec 900ELR-2-230V

Rơ le bảo vệ Selec 900ELR-2-230V

Thương hiệu: selec
Giá: 1,656,000 VNĐ
Rơ-le bảo vệ pha và đo mức nước TENSE SMK-03 (1 pha)

Rơ-le bảo vệ pha và đo mức nước TENSE SMK-03 (1 pha)

Thương hiệu: tense
Giá: 1,460,000 VNĐ
Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt KON-TER-32

Công tắc điện kèm bảo vệ nhiệt KON-TER-32

Thương hiệu: tense
Giá: 1,820,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec 900CPR-3-230V

Rơ le bảo vệ Selec 900CPR-3-230V

Thương hiệu: selec
Giá: 2,056,800 VNĐ
Rơ le bảo vệ nhiệt KON-TER-75 (Dòng định mức 75A)

Rơ le bảo vệ nhiệt KON-TER-75 (Dòng định mức 75A)

Thương hiệu: tense
Giá: 2,550,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ nhiệt KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)

Rơ le bảo vệ nhiệt KON-TER-100 (Dòng định mức 100A)

Thương hiệu: tense
Giá: 2,640,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ Selec ELRA2M2-1-230V

Rơ le bảo vệ Selec ELRA2M2-1-230V

Thương hiệu: selec
Giá: Liên hệ
Rơ le trung gian Schneider RXM4LB2P7

Rơ le trung gian Schneider RXM4LB2P7

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ro-le-bao-ve,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111