HOME » MIN » Rơ le (Relay) nhiệt (53) 97

RƠ LE (RELAY) NHIỆT

Rơ le nhiệt 3P LS, MT-32 (9-13A)

Rơ le nhiệt 3P LS, MT-32 (9-13A)

Thương hiệu: ls
Giá: 235,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.9...1.25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0KB0

Rơle nhiệt Siemens 0.9...1.25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.55...0.8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0HB0

Rơle nhiệt Siemens 0.55...0.8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.45...0.63 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0GB0

Rơle nhiệt Siemens 0.45...0.63 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 517,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1DB0

Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens  1.8...2.5 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1CB0

Rơle nhiệt Siemens 1.8...2.5 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1CB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 611,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1EB0

Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1EB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.22...0.32 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0DB0

Rơle nhiệt Siemens 0.22...0.32 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 517,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1DB0

Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 705,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.11...0.16 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0AB0

Rơle nhiệt Siemens 0.11...0.16 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 517,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 3.5...5 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1FB0

Rơle nhiệt Siemens 3.5...5 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1FB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 587,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 18...25A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4DB0

Rơle nhiệt Siemens 18...25A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 822,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 9...12.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4AB0

Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 1.8...2.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1CB0

Rơle nhiệt Siemens 1.8...2.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1CB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 20...25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-4DB0

Rơle nhiệt Siemens 20...25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-4DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 17...22A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4CB0

Rơle nhiệt Siemens 17...22A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4CB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1GB0

Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-1EB0

Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-1EB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 14...20 A, 0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4BB0

Rơle nhiệt Siemens 14...20 A, 0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4BB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 1,010,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 28...40 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4FB0

Rơle nhiệt Siemens 28...40 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4FB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 1,010,500 VNĐ
Bộ bảo vệ động cơ Siemens 3RB2283-4AA1

Bộ bảo vệ động cơ Siemens 3RB2283-4AA1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2133-4QW1 (6-25 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2133-4QW1 (6-25 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4GC2 (55-250 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4GC2 (55-250 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3RU1146-4JB1

Rơ le nhiệt Siemens 3RU1146-4JB1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1GB0

Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2046-2EB0 (25-100A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2046-2EB0 (25-100A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4AB0

Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 7...10A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Schneider LRD16 (9-13 A)

Rơle nhiệt Schneider LRD16 (9-13 A)

Thương hiệu: schneider
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ro-le-relay-nhiet,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111