HOME » MIN » Rơ le (Relay) nhiệt SIEMENS (49) 102

RƠ LE (RELAY) NHIỆT SIEMENS CHÍNH HÃNG

Rơle nhiệt Siemens 0.22...0.32 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0DB0

Rơle nhiệt Siemens 0.22...0.32 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 517,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1EB0

Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1EB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1GB0

Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.45...0.63 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0GB0

Rơle nhiệt Siemens 0.45...0.63 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 517,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 0.55...0.8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0HB0

Rơle nhiệt Siemens 0.55...0.8 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4AB0

Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 17...22A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4CB0

Rơle nhiệt Siemens 17...22A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4CB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 20...25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-4DB0

Rơle nhiệt Siemens 20...25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-4DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 5.5...8A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1HB0

Rơle nhiệt Siemens 5.5...8A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1HB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 7...10A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1JB0

Rơle nhiệt Siemens 7...10A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1JB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4AB0

Rơle nhiệt Siemens 11...16 A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4AB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Bộ bảo vệ động cơ Siemens 3RB2283-4AA1

Bộ bảo vệ động cơ Siemens 3RB2283-4AA1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2046-2EB0 (25-100A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2046-2EB0 (25-100A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 14...20 A, 0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4BB0

Rơle nhiệt Siemens 14...20 A, 0, 1NO+1NC, 3RU11 26-4BB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 1,010,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1GB0

Rơle nhiệt Siemens 4.5...6.3 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1GB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3RU1146-4JB1

Rơ le nhiệt Siemens 3RU1146-4JB1

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 9...12.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1KB0

Rơle nhiệt Siemens 9...12.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4GC2 (55-250 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4GC2 (55-250 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2133-4QW1 (6-25 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2133-4QW1 (6-25 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2143-4EW1 (25-100 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2143-4EW1 (25-100 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2153-4FC2 (50-200 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2153-4FC2 (50-200 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4MC2 (160-630 A)

Rơ le bảo vệ quá tải Siemens 3RB2163-4MC2 (160-630 A)

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1DB0

Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-1DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 1.8...2.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1CB0

Rơle nhiệt Siemens 1.8...2.5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1CB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1DB0

Rơle nhiệt Siemens 2.2...3.2 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 705,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-1EB0

Rơle nhiệt Siemens 2.8...4 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 26-1EB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 752,000 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 3.5...5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1FB0

Rơle nhiệt Siemens 3.5...5 A, S0, 1NO+1NC, 3RU11 26-1FB0

Thương hiệu: siemens
Giá: Liên hệ
Rơle nhiệt Siemens 0.9...1.25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0KB0

Rơle nhiệt Siemens 0.9...1.25 A, S00, 1NO+1NC, 3RU11 16-0KB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 634,500 VNĐ
Rơle nhiệt Siemens 18...25A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4DB0

Rơle nhiệt Siemens 18...25A, S2, 1NO+1NC, 3RU11 36-4DB0

Thương hiệu: siemens
Giá: 822,500 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Rơ le (Relay) nhiệt SIEMENS GIÁ RẺ

DBK.VN chuyên phân phối Rơ le (Relay) nhiệt SIEMENS với giá phù hợp, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, sản phẩm tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty DBK mong muốn phân phối được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá phù hợp trên thị trường. Dụng cụ của DBK phân phối đều có rất nhiều loại và thương hiệu khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại phù hợp nhất.

Tại sao lựa chọn các mặt hàng Rơ le (Relay) nhiệt SIEMENS tại Công ty DBK:

- Giá mặt hàng Rơ le (Relay) nhiệt SIEMENS mà Chúng tôi cung cấp luôn phù hợp nhất thị trường.

- Thiết bị nhiều kiểu dáng và thương hiệu.

- Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/ro-le-relay-nhiet/siemens,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111