HOME » Thiết Bị Nâng Hạ » Rùa Chuyển Hàng DBK (16) 15,103

Rùa Chuyển Hàng DBK

Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:1.062.500 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:1.190.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:1.360.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:1.700.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2.040.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 12 tấn DBK CRA-12T (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 12 tấn DBK CRA-12T (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:2.550.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2.295.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:2.805.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2.975.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:3.570.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:4.675.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:5.950.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:6.800.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:8.500.000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:8.500.000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:10.200.000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/rua-chuyen-hang/dbk,
82/2 Đường số 2
Thủ Đức, HCM, 700000
Việt Nam
0932 540 460