HOME » THIẾT BỊ NÂNG HẠ »

RÙA CHUYỂN HÀNG DBK CHÍNH HÃNG

DBK (16) 13,067
Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:1,062,500 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:1,190,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:1,360,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:1,700,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2,040,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2,295,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:2,805,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:2,975,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:3,570,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:4,675,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:5,950,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:6,800,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:8,500,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá:8,500,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá:10,200,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/rua-chuyen-hang/dbk,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111