RÙA CHUYỂN HÀNG TRUNG QUỐC

Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 6 tấn DBK CRA-6 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,062,500 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 6 tấn DBK CRA-6T (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,190,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 8 tấn DBK CRA-8 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,360,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 8 tấn DBK CRA-8 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 1,700,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 12 tấn DBK CRA-12 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,040,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 12 tấn DBK CRA-12T (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 12 tấn DBK CRA-12T (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,550,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 15 tấn DBK CRA-15 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,295,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 15 tấn DBK CRA-15 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,805,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 18 tấn DBK CRA-18 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 2,975,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 18 tấn DBK CRA-18 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 3,570,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 24 tấn DBK CRA-24 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 4,675,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 24 tấn DBK CRA-24 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 5,950,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 30 tấn DBK CRA-30 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 6,800,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 30 tấn DBK CRA-30 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 8,500,000 VNĐ
Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Rùa chuyển hàng 40 tấn DBK CRA-40 (bánh PU)

Thương hiệu: dbk
Giá: 8,500,000 VNĐ
Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Con lăn di chuyển máy 40 tấn DBK CRA-40 (bánh thép)

Thương hiệu: dbk
Giá: 10,200,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/rua-chuyen-hang/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111