HOME » MIN » Sản phẩm hãng TES (75) 131

SẢN PHẨM HÃNG TES

Ampe kìm  công suất và hài TES Prova 6603 (3 pha)

Ampe kìm công suất và hài TES Prova 6603 (3 pha)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Thiết bị đo gió dây nóng TES TES-1340

Thiết bị đo gió dây nóng TES TES-1340

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn đa chức năng TES Prova 123

Máy hiệu chuẩn đa chức năng TES Prova 123

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo điện từ EMF TES TES-1390 (1 trục)

Máy đo điện từ EMF TES TES-1390 (1 trục)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy ghi dữ liệu/ đo nhiệt 4 kênh TES TES-1384

Máy ghi dữ liệu/ đo nhiệt 4 kênh TES TES-1384

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm TES TES-3910(DC/AC 1000A)

Ampe kìm TES TES-3910(DC/AC 1000A)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo cường độ ánh sáng TES TES-1332A

Máy đo cường độ ánh sáng TES TES-1332A

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm chuyên dụng TES-3012

Ampe kìm chuyên dụng TES-3012

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm DC/AC TES CM-05

Ampe kìm DC/AC TES CM-05

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng TES TES-2700

Đồng hồ vạn năng TES TES-2700

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm đo công suất 1 pha/3 pha TES Prova 6600

Ampe kìm đo công suất 1 pha/3 pha TES Prova 6600

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm đo điện trở đất TES Prova 5601

Ampe kìm đo điện trở đất TES Prova 5601

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm TES TES-3901 (1000A)

Ampe kìm TES TES-3901 (1000A)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo độ ồn TES TES-1150

Máy đo độ ồn TES TES-1150

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo nhiệt độ K/J TES TES-1306

Máy đo nhiệt độ K/J TES TES-1306

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo điện trở thấp TES Prova 700

Máy đo điện trở thấp TES Prova 700

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo độ ồn TES TES-1359

Máy đo độ ồn TES TES-1359

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo điện dung TES TES-1500 (20mF)

Máy đo điện dung TES TES-1500 (20mF)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm AC TES-3040

Ampe kìm AC TES-3040

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm TRMS AC/DC TES-3050

Ampe kìm TRMS AC/DC TES-3050

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm chuyên dụng TES-3010A

Ampe kìm chuyên dụng TES-3010A

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm đo công suất 3 pha PF TES Prova 6601

Ampe kìm đo công suất 3 pha PF TES Prova 6601

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm  AC TES AFLEX 3002 (3000A)

Ampe kìm AC TES AFLEX 3002 (3000A)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Đồng hồ vạn năng LCR TES-2712

Đồng hồ vạn năng LCR TES-2712

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy hiệu chuẩn vòng lặp 4-20 mA TES Prova 100

Máy hiệu chuẩn vòng lặp 4-20 mA TES Prova 100

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo điện từ EMF TES TES-1394S (3 trục)

Máy đo điện từ EMF TES TES-1394S (3 trục)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra RCD TES TES-1900

Máy kiểm tra RCD TES TES-1900

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo nhiệt độ Kiểu K TES TES-1319A

Máy đo nhiệt độ Kiểu K TES TES-1319A

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo nhiệt độ K, J, E, T, R, S, N TES TES-1315

Máy đo nhiệt độ K, J, E, T, R, S, N TES TES-1315

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo nhiệt độ K, J, E, T, R, S, N TES TES-1316

Máy đo nhiệt độ K, J, E, T, R, S, N TES TES-1316

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Máy đo nhiệt độ TES TES-1300

Máy đo nhiệt độ TES TES-1300

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm DC/AC TES CM-02

Ampe kìm DC/AC TES CM-02

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm đo dòng rò TES Prova 23 (True RMS)

Ampe kìm đo dòng rò TES Prova 23 (True RMS)

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
Ampe kìm  AC TES AFLEX 3001

Ampe kìm AC TES AFLEX 3001

Thương hiệu: tes
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/san-pham-hang-tes,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111