Số Nguyên Là Gì

Số nguyên là một trong những phần kiến thức quan trọng trong toán học. Với những bạn đã học qua thì chuyện hiểu rõ về phần kiến thức này không phải là vấn đề, nhưng với những bạn chưa học qua thì đây chính là bài viết để bạn có thể hiểu rõ ràng hơn số nguyên là gì.

Số nguyên là gì?

Số nguyên là một khái niệm cơ bản, có phạm vi rất rộng trong toán học. Vậy số nguyên là gì?

Số nguyên là tập hợp các số gồm: số 0, số nguyên dương và số nguyên âm (số đối của số nguyên dương). Tập hợp số nguyên được ký hiệu là Z. Mặc dù là tập hợp số vô hạn nhưng lại là tập hợp số có thể đếm được.

Tính chất của số nguyên là gì?

Trong phần trên của bài viết, chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn khái niệm số nguyên là gì. Trong phần này của bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn tính chất của số nguyên.

Số nguyên bao gồm 4 tính chất cơ bản:

  • Không có số nguyên nhỏ nhất hay lớn nhất.

  • 1 là số nguyên dương lớn nhất và -1 là số nguyên dương nhỏ nhất.

  • Giữa hai số nguyên liên tiếp không có số nguyên nào.

  • Trong một tập con hữu hạn bất kỳ nào của Z thì luôn có phần tử nhỏ nhất và phần tử lớn nhất.

Phân loại số nguyên là gì?

Số nguyên có 2 loại, gồm: số nguyên dương và số nguyên âm. 

Số nguyên dương là tập hợp các số nguyên có giá trị lớn hơn 0 nhưng không bao gồm số 0. Số nguyên dương được ký hiệu là Z+.

Số nguyên âm là tập hợp các số nguyên có giá trị nhỏ hơn 0 nhưng không bao gồm số 0. Số nguyên âm được ký hiệu là Z-.

Phân biệt số nguyên và số thực

Trong các phần trên, bạn đã biết số nguyên là gì, tính chất và phân loại của số nguyên. Trong phần này của bài viết, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn về số thực và tìm ra sự khác nhau giữa số nguyên - số thực như thế nào.

Số thực được định nghĩa là những số không thể đếm được, được ký hiệu là R. Nó bao gồm số hữu tỉ, số vô tỉ và số nguyên. Theo định nghĩa này, có thể hiểu được, số nguyên là một trong những tập con của số thực.

Số nguyên có tính chất được hình thành trên cơ sở các số tạo nên nó, nghĩa là được tạo nên nhờ số hữu tỉ, số vô tỉ và số nguyên.

Như vậy, sự khác biệt rõ nhất giữa số nguyên và số thực nằm ở khái niệm của chúng. Trong đó, số nguyên là một trong những tập con của số thực.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cùng bạn khái niệm số nguyên là gì, tính chất, phân loại số nguyên cũng như tìm ra câu trả lời cho sự khác biệt giữa số nguyên và số thực. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức hữu ích dành cho bạn!
 

DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/so-nguyen-la-gi.html,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111