HOME » Thiết Bị Chuyên Dụng » Súng Xén Bu Lông DBK (11) 3,961
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T130

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T130

Thương hiệu: dbk
Giá:8.704.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T200

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T200

Thương hiệu: dbk
Giá:13.260.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T300

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T300

Thương hiệu: dbk
Giá:15.504.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T500A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T500A

Thương hiệu: dbk
Giá:17.340.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T700A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T700A

Thương hiệu: dbk
Giá:21.964.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1000A

Thương hiệu: dbk
Giá:25.500.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1500NA

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1500NA

Thương hiệu: dbk
Giá:30.940.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T2000NA

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T2000NA

Thương hiệu: dbk
Giá:32.300.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T3000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T3000A

Thương hiệu: dbk
Giá:54.318.400 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T4000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T4000A

Thương hiệu: dbk
Giá:68.000.000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T5000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T5000A

Thương hiệu: dbk
Giá:78.200.000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/sung-xen-bu-long/dbk,
82/2 Đường số 2
Thủ Đức, HCM, 700000
Việt Nam
0932 540 460