SÚNG XÉN BU LÔNG TRUNG QUỐC

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T130

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T130

Thương hiệu: dbk
Giá: 8,704,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T200

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T200

Thương hiệu: dbk
Giá: 13,260,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T300

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T300

Thương hiệu: dbk
Giá: 15,504,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T500A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T500A

Thương hiệu: dbk
Giá: 17,340,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T700A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T700A

Thương hiệu: dbk
Giá: 21,964,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1000A

Thương hiệu: dbk
Giá: 25,500,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1500NA

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T1500NA

Thương hiệu: dbk
Giá: 30,940,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T2000NA

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T2000NA

Thương hiệu: dbk
Giá: 32,300,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T3000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T3000A

Thương hiệu: dbk
Giá: 54,318,400 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T4000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T4000A

Thương hiệu: dbk
Giá: 68,000,000 VNĐ
Súng siết cắt đầu bu lông DBK T5000A

Súng siết cắt đầu bu lông DBK T5000A

Thương hiệu: dbk
Giá: 78,200,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/sung-xen-bu-long/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111