Trang chủ » Từ khóa: Kềm asaki

KỀM ASAKI (2-Từ khóa) (Tags)

Từ khóa: Kềm asaki ( Tổng : 158 sản phẩm )
Kềm càng cua đầu nhỏ  9inch/225mm Asaki AK-8307

Kềm càng cua đầu nhỏ 9inch/225mm Asaki AK-8307

Thương hiệu: asaki
Giá: 81,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8021

Kềm răng cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8021

Thương hiệu: asaki
Giá: 82,000 VNĐ
Kềm hàn điện kiểu Nhật 500A Asaki AK-2042

Kềm hàn điện kiểu Nhật 500A Asaki AK-2042

Thương hiệu: asaki
Giá: 82,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ 7''/175mm Asaki AK-8034

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ 7''/175mm Asaki AK-8034

Thương hiệu: asaki
Giá: 83,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật 6''/150mm Asaki AK-8114

Kềm răng cao cấp kiểu Nhật 6''/150mm Asaki AK-8114

Thương hiệu: asaki
Giá: 85,000 VNĐ
Kềm cộng lực mini 8''/200mm Asaki AK-8190

Kềm cộng lực mini 8''/200mm Asaki AK-8190

Thương hiệu: asaki
Giá: 86,000 VNĐ
Kềm 2 lỗ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8374

Kềm 2 lỗ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8374

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ oval 10''/250mm Asaki AK-8255

Kềm bấm mỏ oval 10''/250mm Asaki AK-8255

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm bấm 10''/250mm Asaki AK-8258

Kềm bấm 10''/250mm Asaki AK-8258

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm rút rivet 10.5''/265mm Asaki AK-0069

Kềm rút rivet 10.5''/265mm Asaki AK-0069

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8035

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8035

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8041

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8041

Thương hiệu: asaki
Giá: 88,000 VNĐ
Kềm cộng lực mini cán cam 8''/200mm Asaki AK-8191

Kềm cộng lực mini cán cam 8''/200mm Asaki AK-8191

Thương hiệu: asaki
Giá: 92,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ thẳng  9''/225mm Asaki AK-8330

Kềm mở phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8330

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8337

Kềm mở phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8337

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8344

Kềm bóp phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8344

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8351

Kềm bóp phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8351

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ dài 9''/225mm Asaki AK-8264

Kềm bấm mỏ dài 9''/225mm Asaki AK-8264

Thương hiệu: asaki
Giá: 96,000 VNĐ
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp 5''/125mm Asaki AK-8145

Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp 5''/125mm Asaki AK-8145

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8378

Kềm mỏ quạ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8378

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8023

Kềm răng cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8023

Thương hiệu: asaki
Giá: 104,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Nhật 8''/200mm Asaki AK-8116

Kềm răng cao cấp kiểu Nhật 8''/200mm Asaki AK-8116

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Kềm 2 lỗ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8375

Kềm 2 lỗ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8375

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8146

Kềm cắt mỏ nghiêng cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8146

Thương hiệu: asaki
Giá: 107,000 VNĐ
Kềm hàn điện kiểu Nhật 600A Asaki AK-2043

Kềm hàn điện kiểu Nhật 600A Asaki AK-2043

Thương hiệu: asaki
Giá: 107,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8379

Kềm mỏ quạ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8379

Thương hiệu: asaki
Giá: 120,000 VNĐ
Kềm bấm ống đồng 7''/175mm Asaki AK-8260

Kềm bấm ống đồng 7''/175mm Asaki AK-8260

Thương hiệu: asaki
Giá: 126,000 VNĐ
Kềm bấm hàn chữ C  11''/275mm Asaki AK-8266

Kềm bấm hàn chữ C 11''/275mm Asaki AK-8266

Thương hiệu: asaki
Giá: 127,000 VNĐ
Kềm bấm lỗ 2.5mm - 5mm Asaki AK-8158

Kềm bấm lỗ 2.5mm - 5mm Asaki AK-8158

Thương hiệu: asaki
Giá: 137,000 VNĐ
Kềm hàn điện bằng thau 600A Asaki AK-2021

Kềm hàn điện bằng thau 600A Asaki AK-2021

Thương hiệu: asaki
Giá: 140,000 VNĐ
Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8003

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8003

Thương hiệu: asaki
Giá: 143,000 VNĐ
Kềm rút rivet  17''/425mm Asaki AK-0071

Kềm rút rivet 17''/425mm Asaki AK-0071

Thương hiệu: asaki
Giá: 144,000 VNĐ
Kềm bấm ghim 4mm - 8mm Asaki AK-7105

Kềm bấm ghim 4mm - 8mm Asaki AK-7105

Thương hiệu: asaki
Giá: 156,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện  6''/150mm Asaki AK-8180

Kềm cắt cáp điện 6''/150mm Asaki AK-8180

Thương hiệu: asaki
Giá: 61,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện  8''/200mm Asaki AK-8181

Kềm cắt cáp điện 8''/200mm Asaki AK-8181

Thương hiệu: asaki
Giá: 83,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện  10''/250mm Asaki AK-8182

Kềm cắt cáp điện 10''/250mm Asaki AK-8182

Thương hiệu: asaki
Giá: 96,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.