Trang chủ » Từ khóa: Kềm asaki

KỀM ASAKI (3-Từ khóa) (Tags)

Từ khóa: Kềm asaki ( Tổng : 158 sản phẩm )
Kềm cắt cáp thép cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8189

Kềm cắt cáp thép cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8189

Thương hiệu: asaki
Giá: 152,000 VNĐ
Kềm cộng lực mini 8''/200mm Asaki AK-8190

Kềm cộng lực mini 8''/200mm Asaki AK-8190

Thương hiệu: asaki
Giá: 86,000 VNĐ
Kềm cộng lực mini cán cam 8''/200mm Asaki AK-8191

Kềm cộng lực mini cán cam 8''/200mm Asaki AK-8191

Thương hiệu: asaki
Giá: 92,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8000

Kềm răng cao cấp kiểu Đức 6''/150mm Asaki AK-8000

Thương hiệu: asaki
Giá: 161,000 VNĐ
Kềm rút rivet cao cấp 10.5''/265mm Asaki AK-0070

Kềm rút rivet cao cấp 10.5''/265mm Asaki AK-0070

Thương hiệu: asaki
Giá: 161,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 12''/300mm Asaki AK-8380

Kềm mỏ quạ cao cấp 12''/300mm Asaki AK-8380

Thương hiệu: asaki
Giá: 166,000 VNĐ
Kềm hàn điện bằng thau kiểu Mỹ 800A Asaki AK-2028

Kềm hàn điện bằng thau kiểu Mỹ 800A Asaki AK-2028

Thương hiệu: asaki
Giá: 177,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8331

Kềm mở phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8331

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8338

Kềm mở phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8338

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8345

Kềm bóp phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8345

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8352

Kềm bóp phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8352

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bấm cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8280

Kềm bấm cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8280

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bấm hàn mỏ quặp 10''/250mm Asaki AK-8271

Kềm bấm hàn mỏ quặp 10''/250mm Asaki AK-8271

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm mở lọc nhớt 12inch/300mm Asaki AK-1058

Kềm mở lọc nhớt 12inch/300mm Asaki AK-1058

Thương hiệu: asaki
Giá: 183,000 VNĐ
Kềm cộng lực 12''/300mm Asaki AK-0623

Kềm cộng lực 12''/300mm Asaki AK-0623

Thương hiệu: asaki
Giá: 166,000 VNĐ
Kềm cộng lực 14''/350mm Asaki AK-0624

Kềm cộng lực 14''/350mm Asaki AK-0624

Thương hiệu: asaki
Giá: 169,000 VNĐ
Kềm răng cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8002

Kềm răng cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8002

Thương hiệu: asaki
Giá: 185,000 VNĐ
Kềm bấm ghim cao cấp 10mm - 14mm Asaki AK-7106

Kềm bấm ghim cao cấp 10mm - 14mm Asaki AK-7106

Thương hiệu: asaki
Giá: 185,000 VNĐ
Kềm rút rivet cao cấp 17''/425mm Asaki AK-0072

Kềm rút rivet cao cấp 17''/425mm Asaki AK-0072

Thương hiệu: asaki
Giá: 190,000 VNĐ
Kềm cộng lực 18''/450mm Asaki AK-0625

Kềm cộng lực 18''/450mm Asaki AK-0625

Thương hiệu: asaki
Giá: 226,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 14''/350mm Asaki AK-8210

Kềm cắt cáp điện 14''/350mm Asaki AK-8210

Thương hiệu: asaki
Giá: 225,000 VNĐ
Kềm bấm xích mở ống 18''/450mm Asaki AK-8274

Kềm bấm xích mở ống 18''/450mm Asaki AK-8274

Thương hiệu: asaki
Giá: 251,000 VNĐ
Kềm rút rivet cao cấp 17''/425mm Asaki AK-6812

Kềm rút rivet cao cấp 17''/425mm Asaki AK-6812

Thương hiệu: asaki
Giá: 307,000 VNĐ
Ampe kềm 3½ Digit LCD Asaki AK-9186

Ampe kềm 3½ Digit LCD Asaki AK-9186

Thương hiệu: asaki
Giá: 380,000 VNĐ
Kềm cộng lực 24''/600mm Asaki AK-0626

Kềm cộng lực 24''/600mm Asaki AK-0626

Thương hiệu: asaki
Giá: 315,000 VNĐ
Kềm cộng lực 30''/750mm Asaki AK-0627

Kềm cộng lực 30''/750mm Asaki AK-0627

Thương hiệu: asaki
Giá: 443,000 VNĐ
Kềm cộng lực 36''/900mm Asaki AK-0628

Kềm cộng lực 36''/900mm Asaki AK-0628

Thương hiệu: asaki
Giá: 576,000 VNĐ
Kềm cắt cáp thép 24''/600mm Asaki AK-8192

Kềm cắt cáp thép 24''/600mm Asaki AK-8192

Thương hiệu: asaki
Giá: 445,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 18''/450mm Asaki AK-8211

Kềm cắt cáp điện 18''/450mm Asaki AK-8211

Thương hiệu: asaki
Giá: 283,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 24''/600mm Asaki AK-8212

Kềm cắt cáp điện 24''/600mm Asaki AK-8212

Thương hiệu: asaki
Giá: 358,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 28''/700mm Asaki AK-8213

Kềm cắt cáp điện 28''/700mm Asaki AK-8213

Thương hiệu: asaki
Giá: 452,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 32''/800mm Asaki AK-8214

Kềm cắt cáp điện 32''/800mm Asaki AK-8214

Thương hiệu: asaki
Giá: 542,000 VNĐ
Kềm cắt cáp điện 36''/900mm Asaki AK-8215

Kềm cắt cáp điện 36''/900mm Asaki AK-8215

Thương hiệu: asaki
Giá: 633,000 VNĐ
Kềm bấm đầu cosse tròn 9inch/225mm Asaki AK-9121

Kềm bấm đầu cosse tròn 9inch/225mm Asaki AK-9121

Thương hiệu: asaki
Giá: 254,000 VNĐ
Kềm bấm đầu cosse ghim Capa 9inch/225mm Asaki AK-9122

Kềm bấm đầu cosse ghim Capa 9inch/225mm Asaki AK-9122

Thương hiệu: asaki
Giá: 254,000 VNĐ
Kềm bấm đầu cosse pin 9inch/225mm Asaki AK-9123

Kềm bấm đầu cosse pin 9inch/225mm Asaki AK-9123

Thương hiệu: asaki
Giá: 254,000 VNĐ
Kềm bấm đầu cosse nối 9inch/225mm Asaki AK-9124

Kềm bấm đầu cosse nối 9inch/225mm Asaki AK-9124

Thương hiệu: asaki
Giá: 254,000 VNĐ
Kềm cộng lực 42''/1050mm Asaki AK-0629

Kềm cộng lực 42''/1050mm Asaki AK-0629

Thương hiệu: asaki
Giá: 868,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.