MENU
Trang chủ » Từ khóa: Kềm asaki

KỀM ASAKI (4-Từ khóa) (Tags)

Từ khóa: Kềm asaki ( Tổng : 158 sản phẩm )
Kềm cộng lực  48''/1200mm Asaki AK-0630

Kềm cộng lực 48''/1200mm Asaki AK-0630

Thương hiệu: asaki
Giá: 940,000 VNĐ
Kềm cắt cáp thép 36''/900mm Asaki AK-8193

Kềm cắt cáp thép 36''/900mm Asaki AK-8193

Thương hiệu: asaki
Giá: 727,000 VNĐ
Kềm thủy lực cắt sắt tròn 12mm Asaki AK-0619

Kềm thủy lực cắt sắt tròn 12mm Asaki AK-0619

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,365,000 VNĐ
Kềm thủy lực bấm đầu cosse Max : 300mm2 Asaki AK-0618

Kềm thủy lực bấm đầu cosse Max : 300mm2 Asaki AK-0618

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,377,000 VNĐ
Kềm thủy lực cắt sắt tròn 16mm Asaki AK-0620

Kềm thủy lực cắt sắt tròn 16mm Asaki AK-0620

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,582,000 VNĐ
Kềm trợ lực cắt cáp điện 240mm2 Asaki AK-8401

Kềm trợ lực cắt cáp điện 240mm2 Asaki AK-8401

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,593,000 VNĐ
Kềm trợ lực cắt cáp điện 300mm2 Asaki AK-8402

Kềm trợ lực cắt cáp điện 300mm2 Asaki AK-8402

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,131,000 VNĐ
Kềm thủy lực cắt sắt tròn 20mm Asaki AK-0621

Kềm thủy lực cắt sắt tròn 20mm Asaki AK-0621

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,415,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.