Trang chủ » Từ khóa: đá mài

ĐÁ MÀI (Tags)

CHUYÊN BÁN ĐÁ MÀI GIÁ RẺ

Thoát
Từ khóa: đá mài ( Tổng : 96 sản phẩm )
Đá mài kim loại Φ180 x 22mm Asaki GK-006

Đá mài kim loại Φ180 x 22mm Asaki GK-006

Thương hiệu: asaki
Giá: 30,000 VNĐ
Đá mài kim loại Φ125 x 22mm Asaki GK-007

Đá mài kim loại Φ125 x 22mm Asaki GK-007

Thương hiệu: asaki
Giá: 17,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai ngắn 18mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-12M

Đầu tuýp bông mai ngắn 18mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-12M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 195,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai ngắn 20mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-13M

Đầu tuýp bông mai ngắn 20mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-13M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 195,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai ngắn 21mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-14M

Đầu tuýp bông mai ngắn 21mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-14M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 195,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai ngắn 21.5mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-17M

Đầu tuýp bông mai ngắn 21.5mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-17M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 204,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai ngắn 27mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-19M

Đầu tuýp bông mai ngắn 27mm 1/2 inch Kingtony 9TD403-19M

Thương hiệu: kingtony
Giá: 216,000 VNĐ
Đá mài 4 inch x 1/4 inch x 5/8 inch 1 tấc Crossman 53-614

Đá mài 4 inch x 1/4 inch x 5/8 inch 1 tấc Crossman 53-614

Thương hiệu: crossman
Giá: Liên hệ
Đá mài 100 x 6.0 x 16 mm Stanley STA4500

Đá mài 100 x 6.0 x 16 mm Stanley STA4500

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 10,000 VNĐ
Đá mài 125 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4502A

Đá mài 125 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4502A

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 20,000 VNĐ
Đá mài 150 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4503A

Đá mài 150 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4503A

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 30,000 VNĐ
Đá mài 180 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4504A

Đá mài 180 x 6.0 x 22 mm Stanley STA4504A

Thương hiệu: stanley-1
Giá: 40,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T20 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T20 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T25 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T25 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T27 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T27 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T30 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T30 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T40 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T40 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T50 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T50 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T55 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (không lỗ) 1/2 inch T55 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T20 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T20 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T25 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T25 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T27 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T27 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T30 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T30 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T40 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T40 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T45 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T45 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T50 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T50 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T55 LICOTA

Đầu tuýp bông mai (có lỗ) 1/2 inch T55 LICOTA

Thương hiệu: licota
Giá: 60,000 VNĐ
Bộ viết đá mài (có đá) 10 cây TOP

Bộ viết đá mài (có đá) 10 cây TOP

Thương hiệu: top
Giá: 860,000 VNĐ
Bộ viết đá mài (không đá) TOP

Bộ viết đá mài (không đá) TOP

Thương hiệu: top
Giá: 810,000 VNĐ
Đá mài 8 inch cao cấp CENTURY

Đá mài 8 inch cao cấp CENTURY

Thương hiệu: century
Giá: 40,000 VNĐ
Bộ viết đá mài (có đá) CASAR

Bộ viết đá mài (có đá) CASAR

Thương hiệu: casar
Giá: 390,000 VNĐ
ĐÁ MÀI 150*50*25mm TOLSEN 32047

ĐÁ MÀI 150*50*25mm TOLSEN 32047

Thương hiệu: tolsen
Giá: 21,000 VNĐ
ĐÁ MÀI 230*33*13 TOLSEN 32048

ĐÁ MÀI 230*33*13 TOLSEN 32048

Thương hiệu: tolsen
Giá: 30,000 VNĐ
BỘ 5 MŨI ĐÁ MÀI Ø6*27mm TOLSEN 77110

BỘ 5 MŨI ĐÁ MÀI Ø6*27mm TOLSEN 77110

Thương hiệu: tolsen
Giá: 45,000 VNĐ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T20

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T20

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T27

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T27

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T25

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T25

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T30

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T30

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T40

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T40

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T50

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T50

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T55

ĐẦU TUÝP BÔNG MAI LICOTA 1/2 INCH T55

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( CÓ ĐÁ)

BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( CÓ ĐÁ)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( KHÔNG ĐÁ)

BỘ VIẾT ĐÁ MÀI TOP ( KHÔNG ĐÁ)

Thương hiệu: Đang cập nhật
Giá: Liên hệ
Đá mài hình trụ cán lục giác RELIEF 27820

Đá mài hình trụ cán lục giác RELIEF 27820

Thương hiệu: relief
Giá: 108,000 VNĐ
Đá mài hình đĩa cán lục giác RELIEF 27823

Đá mài hình đĩa cán lục giác RELIEF 27823

Thương hiệu: relief
Giá: 108,000 VNĐ
Đá mài hình cây cán lục giác RELIEF 27825

Đá mài hình cây cán lục giác RELIEF 27825

Thương hiệu: relief
Giá: 108,000 VNĐ
Đánh giá
3 (1) phiếu bầu
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN đá mài GIÁ RẺ

DBK chuyên bán đá mài với giá thấp nhất, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, sản phẩm có sẵn nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty DBK mong muốn bán được tất cả các yêu cầu của khách hàng với mức giá thấp nhất trên thị trường. Thiết bị của DBK phân phối đều có rất phong phú và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại vừa ý nhất.

Vì sao chọn mua các mặt hàng đá mài tại Công ty DBK:

- Giá sản phẩm đá mài mà DBK Việt Nam bán luôn hợp lý nhất thị trường.

Mặt hàng nhiều kiểu dáng và hãng.

Sản phẩm luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của thương hiệu.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi giao tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.