Trang chủ » Từ khóa: vít kingtony

VÍT KINGTONY (Tags)

CHUYÊN BÁN VÍT KINGTONY GIÁ RẺ

Thoát
Từ khóa: vít kingtony ( Tổng : 153 sản phẩm )
Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR

Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 274,000 VNĐ
Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR14

Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR14

Thương hiệu: kingtony
Giá: 287,000 VNĐ
Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR11

Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR11

Thương hiệu: kingtony
Giá: 297,000 VNĐ
Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR13

Bộ vít đóng 6 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4112FR13

Thương hiệu: kingtony
Giá: 309,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505MR01

Bộ vít đóng 13 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505MR01

Thương hiệu: kingtony
Giá: 423,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505MR

Bộ vít đóng 13 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505MR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 423,000 VNĐ
Bộ vít đóng 10 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505SR

Bộ vít đóng 10 chi tiết 1/2 inch Kingtony 4505SR

Thương hiệu: kingtony
Giá: 452,000 VNĐ
Bộ vít đóng Kingtony 414810S

Bộ vít đóng Kingtony 414810S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 41,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH1 x 45mm Kingtony 1345-01P

Mũi vít 1/4 inch PH1 x 45mm Kingtony 1345-01P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 45mm Kingtony 1345-02P

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 45mm Kingtony 1345-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH1 x 65mm Kingtony 136501

Mũi vít 1/4 inch PH1 x 65mm Kingtony 136501

Thương hiệu: kingtony
Giá: 15,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 65mm Kingtony 136502

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 65mm Kingtony 136502

Thương hiệu: kingtony
Giá: 15,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH3 x 65mm Kingtony 136503P

Mũi vít 1/4 inch PH3 x 65mm Kingtony 136503P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 15,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 110mm  Kingtony 131102P

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 110mm Kingtony 131102P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH3 x 110mm Kingtony 131103P

Mũi vít 1/4 inch PH3 x 110mm Kingtony 131103P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 28,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch PH2 x 150mm Kingtony 131502P

Mũi vít 1/4 inch PH2 x 150mm Kingtony 131502P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 29,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch Kingtony 1360552P

Mũi vít 1/4 inch Kingtony 1360552P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T6 x 50mm Kingtony 7150-06T

Mũi vít 1/4 inch T6 x 50mm Kingtony 7150-06T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T7 x 50mm Kingtony 7150-07T

Mũi vít 1/4 inch T7 x 50mm Kingtony 7150-07T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 7150-10T

Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 7150-10T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T15 x 50mm Kingtony 715015T

Mũi vít 1/4 inch T15 x 50mm Kingtony 715015T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 715020T

Mũi vít 1/4 inch T20 x 50mm Kingtony 715020T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T25 x 50mm Kingtony 715025T

Mũi vít 1/4 inch T25 x 50mm Kingtony 715025T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T27 x 50mm Kingtony 715027T

Mũi vít 1/4 inch T27 x 50mm Kingtony 715027T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T30 x 50mm Kingtony 715030T

Mũi vít 1/4 inch T30 x 50mm Kingtony 715030T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 21,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T20 x 70mm Kingtony 717020T

Mũi vít 1/4 inch T20 x 70mm Kingtony 717020T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T25 x 70mm Kingtony 717025T

Mũi vít 1/4 inch T25 x 70mm Kingtony 717025T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T27 x 70mm Kingtony 717027T

Mũi vít 1/4 inch T27 x 70mm Kingtony 717027T

Thương hiệu: kingtony
Giá: 25,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T2 x 50mm Kingtony 7150-02P

Mũi vít 1/4 inch T2 x 50mm Kingtony 7150-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 13,000 VNĐ
Mũi vít 1/4 inch T2 x 70mm Kingtony 7170-02P

Mũi vít 1/4 inch T2 x 70mm Kingtony 7170-02P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 20,000 VNĐ
Mũi vít đóng 2 x 36mm ngắn  5/16 inch Kingtony 183602P

Mũi vít đóng 2 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183602P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít đóng 3 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183603P

Mũi vít đóng 3 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183603P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 14,000 VNĐ
Mũi vít đóng 2 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188002P

Mũi vít đóng 2 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188002P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi vít đóng 3 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188003P

Mũi vít đóng 3 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 188003P

Thương hiệu: kingtony
Giá: 18,000 VNĐ
Mũi vít đóng 8 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183608S

Mũi vít đóng 8 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183608S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi vít đóng 10 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183610S

Mũi vít đóng 10 x 36mm ngắn 5/16 inch Kingtony 183610S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 17,000 VNĐ
Mũi vít đóng 8 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-08S

Mũi vít đóng 8 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-08S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi vít đóng 10 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-10S

Mũi vít đóng 10 x 80mm dài 5/16 inch Kingtony 1880-10S

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 5x 36mm Kingtony 168005H

Mũi vít đóng lục giác 5x 36mm Kingtony 168005H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 6x 36mm Kingtony 168006H

Mũi vít đóng lục giác 6x 36mm Kingtony 168006H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Mũi vít đóng lục giác 8x 36mm Kingtony 168008H

Mũi vít đóng lục giác 8x 36mm Kingtony 168008H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 22,000 VNĐ
Bộ mũi vít 11 chi tiết Kingtony 1011MQ

Bộ mũi vít 11 chi tiết Kingtony 1011MQ

Thương hiệu: kingtony
Giá: 290,000 VNĐ
Bộ mũi vít lục giác 11 chi tiết Kingtony 1015MQ

Bộ mũi vít lục giác 11 chi tiết Kingtony 1015MQ

Thương hiệu: kingtony
Giá: 374,000 VNĐ
Bộ mũi vít bông 11 chi tiết Kingtony 1015PQ

Bộ mũi vít bông 11 chi tiết Kingtony 1015PQ

Thương hiệu: kingtony
Giá: 363,000 VNĐ
Bộ mũi vít 50 chi tiết Kingtony 1050CQ

Bộ mũi vít 50 chi tiết Kingtony 1050CQ

Thương hiệu: kingtony
Giá: 323,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H3 x 50mm Kingtony 715003H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H3 x 50mm Kingtony 715003H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 11,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H4 x 50mm Kingtony 715004H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H4 x 50mm Kingtony 715004H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 11,000 VNĐ
Mũi vít lục giác 1/4 inch H5 x 50mm Kingtony 715005H

Mũi vít lục giác 1/4 inch H5 x 50mm Kingtony 715005H

Thương hiệu: kingtony
Giá: 11,000 VNĐ
Đánh giá
5 (1) phiếu bầu
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN vít kingtony GIÁ RẺ

DBK chuyên cung cấp vít kingtony với giá phù hợp, sản phẩm luôn chính hãng, đa dạng chủng loại, sản phẩm tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK.VN mong muốn cung cấp được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá thấp nhất trên thị trường. Mặt hàng của công ty DBK cung cấp đều có rất phong phú và hãng khác nhau để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn ra loại vừa ý nhất.

Lý do mua các mặt hàng vít kingtony tại DBK Việt Nam:

- Giá dụng cụ vít kingtony mà DBK cung cấp luôn phù hợp nhất thị trường.

Dụng cụ đa dạng mẫu mã và thương hiệu.

Thiết bị luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi đưa tiền.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.