HOME » MIN » Tải giả điện tử DC (224) 221

TẢI GIẢ ĐIỆN TỬ DC

Tải điện tử DC BK Precision 8540 (150W, 60V, 30A)

Tải điện tử DC BK Precision 8540 (150W, 60V, 30A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 13,630,000 VNĐ
Tải điện tử Pintek EL-820P ( DC 1~63V / 0~15A / 0~200W )

Tải điện tử Pintek EL-820P ( DC 1~63V / 0~15A / 0~200W )

Thương hiệu: pintek
Giá: 15,792,000 VNĐ
Tải điện tử DC Prodigit 3315F (75W, 15A, 60V)

Tải điện tử DC Prodigit 3315F (75W, 15A, 60V)

Thương hiệu: prodigit
Giá: 24,158,000 VNĐ
Tải điện tử DC Prodigit 3310F (150W, 30A, 60V)

Tải điện tử DC Prodigit 3310F (150W, 30A, 60V)

Thương hiệu: prodigit
Giá: 26,437,500 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8600 (120V, 30A, 150W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8600 (120V, 30A, 150W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 26,672,500 VNĐ
Tải điện tử DC Prodigit 3312F (300W, 12A, 250V)

Tải điện tử DC Prodigit 3312F (300W, 12A, 250V)

Thương hiệu: prodigit
Giá: 30,550,000 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8502B

Tải điện tử DC BK Precision 8502B

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 31,137,500 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8500B

Tải điện tử DC BK Precision 8500B

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 28,082,500 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8601 (120V, 60A, 250W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8601 (120V, 60A, 250W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 32,782,500 VNĐ
Module tải điện tử DC BK Precision MDL200 (200W, 80V, 40A)

Module tải điện tử DC BK Precision MDL200 (200W, 80V, 40A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 28,082,500 VNĐ
Tải giả điện tử Keithley 2380-120-60 (120V, 60A, 250W)

Tải giả điện tử Keithley 2380-120-60 (120V, 60A, 250W)

Thương hiệu: keithley
Giá: 48,410,000 VNĐ
Module tải điện tử DC BK Precision MDL400 (400W, 80V, 60A)

Module tải điện tử DC BK Precision MDL400 (400W, 80V, 60A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 40,655,000 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8512 (600W, 500V, 30A)

Tải điện tử DC BK Precision 8512 (600W, 500V, 30A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 65,682,500 VNĐ
Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3021 (150V, 35A, 175W)

Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3021 (150V, 35A, 175W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 54,050,000 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8602 (500V, 15A, 200W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8602 (500V, 15A, 200W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 34,192,500 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8510B

Tải điện tử DC BK Precision 8510B

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 53,932,500 VNĐ
Tải giả điện tử DC có thể lập trình 8610  (120A, 120V, 750W)

Tải giả điện tử DC có thể lập trình 8610 (120A, 120V, 750W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 61,100,000 VNĐ
Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3041 (150V, 70A, 350W)

Tải điện tử lập trình DC GW instek PEL-3041 (150V, 70A, 350W)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 65,800,000 VNĐ
Module tải điện tử DC BK Precision MDL305 (300W, 500V, 20A)

Module tải điện tử DC BK Precision MDL305 (300W, 500V, 20A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 45,120,000 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8510 (600W, 120V, 120A)

Tải điện tử DC BK Precision 8510 (600W, 120V, 120A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 53,580,000 VNĐ
Module tải điện tử DC BK Precision MDL600 (600W, 80V, 120A)

Module tải điện tử DC BK Precision MDL600 (600W, 80V, 120A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 62,275,000 VNĐ
Module tải điện tử DC BK Precision MDL505 (500W, 500V, 30A)

Module tải điện tử DC BK Precision MDL505 (500W, 500V, 30A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 71,675,000 VNĐ
Tải điện tử DC BK Precision 8518 (1200W, 60V, 240A)

Tải điện tử DC BK Precision 8518 (1200W, 60V, 240A)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 100,580,000 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8620 (120V, 480A, 3000W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8620 (120V, 480A, 3000W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 171,315,000 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8622 (500V, 100A, 2500W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8622 (500V, 100A, 2500W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 212,910,000 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8625 (120V, 720A, 6000W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8625 (120V, 720A, 6000W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 313,020,000 VNĐ
Tải giả điện tử DC BK Precision 8624 (120V, 600A, 4500W)

Tải giả điện tử DC BK Precision 8624 (120V, 600A, 4500W)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 271,425,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/tai-gia-dien-tu-dc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111