HOME » Hướng dẫn » Tải Windows Photo Viewer 1,690

Tải Windows Photo Viewer

 Tải Windows Photo Viewer là cách giúp các bạn có thể dễ dàng xem được các bức ảnh đã lưu trên máy tính cùng với nhiều tính năng khác như thu phóng, xóa ảnh, chia sẻ, in ấn...Phần mềm windows photo viewer chỉ sử dụng cho các hệ điều hành trước đây như Windows 7, Windows 8 hoặc Windows XP…