HOME » MIN » Thiết bị đo độ bóng độ nhám (92) 205

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ BÓNG ĐỘ NHÁM

Máy đo độ bóng Huatec HGM-B60 (199.9Gs)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-B60 (199.9Gs)

Thương hiệu: huatec
Giá: 6,697,500 VNĐ
Thiết bị đo độ bóng PCE-PGM 60 (0 ~ 300 GU)

Thiết bị đo độ bóng PCE-PGM 60 (0 ~ 300 GU)

Thương hiệu: pce
Giá: 12,809,997 VNĐ
Máy đo độ nhám thô bề mặt Huatec SRT5200 (6500μm)

Máy đo độ nhám thô bề mặt Huatec SRT5200 (6500μm)

Thương hiệu: huatec
Giá: 12,690,000 VNĐ
Thanh mở rộng Insize ISR-S400-ER100 (dành cho ISR-S400)

Thanh mở rộng Insize ISR-S400-ER100 (dành cho ISR-S400)

Thương hiệu: insize
Giá: 9,684,350 VNĐ
Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS525X

Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS525X

Thương hiệu: insize
Giá: 10,613,775 VNĐ
Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS531X

Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS531X

Thương hiệu: insize
Giá: 11,138,060 VNĐ
Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS527X

Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS527X

Thương hiệu: insize
Giá: 8,514,990 VNĐ
Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer E224C-BI (0-500 µm )

Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer E224C-BI (0-500 µm )

Thương hiệu: elcometer
Giá: 12,948,000 VNĐ
Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS526X

Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS526X

Thương hiệu: insize
Giá: 8,514,990 VNĐ
Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ60 (300Gs, 4.8V)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ60 (300Gs, 4.8V)

Thương hiệu: huatec
Giá: 9,705,500 VNĐ
Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS528X

Bộ mẫu chuẩn độ nhám bề mặt Insize ISR-RS528X

Thương hiệu: insize
Giá: 8,514,990 VNĐ
Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ75 (300Gs, 4.8V, 75°)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ75 (300Gs, 4.8V, 75°)

Thương hiệu: huatec
Giá: 14,452,500 VNĐ
Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ45 (300Gs, 4.8V, 45°)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ45 (300Gs, 4.8V, 45°)

Thương hiệu: huatec
Giá: 14,452,500 VNĐ
Máy đo độ bóng Huatec HGM-B206085 (199.9Gs, 4.8V)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-B206085 (199.9Gs, 4.8V)

Thương hiệu: huatec
Giá: 14,922,500 VNĐ
Chân đế kiểm tra Insize ISR-S400-DK (dành cho ISR-S400)

Chân đế kiểm tra Insize ISR-S400-DK (dành cho ISR-S400)

Thương hiệu: insize
Giá: 21,181,020 VNĐ
Máy đo độ nhám HUATEC SRT-5000

Máy đo độ nhám HUATEC SRT-5000

Thương hiệu: huatec
Giá: 20,445,000 VNĐ
Máy đo độ nhám Insize ISR-C003

Máy đo độ nhám Insize ISR-C003

Thương hiệu: insize
Giá: 21,174,675 VNĐ
Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ206085 (300Gs, 4.8V)

Máy đo độ bóng Huatec HGM-BZ206085 (300Gs, 4.8V)

Thương hiệu: huatec
Giá: 18,330,000 VNĐ
Máy đo độ nhám HUATEC SRT6200

Máy đo độ nhám HUATEC SRT6200

Thương hiệu: huatec
Giá: 20,500,000 VNĐ
Máy đo độ nhám HUATEC SRT6210

Máy đo độ nhám HUATEC SRT6210

Thương hiệu: huatec
Giá: 24,675,000 VNĐ
Máy đo độ nhám Insize ISR-C002

Máy đo độ nhám Insize ISR-C002

Thương hiệu: insize
Giá: 25,338,875 VNĐ
Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 10 (0.02 ~ 100 µm)

Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 10 (0.02 ~ 100 µm)

Thương hiệu: pce
Giá: 23,671,044 VNĐ
Máy in Insize ISR-S400-Printer

Máy in Insize ISR-S400-Printer

Thương hiệu: insize
Giá: 23,123,295 VNĐ
Đầu do ngang Insize ISR-SB50B ( dùng cho ISR-S1000B)

Đầu do ngang Insize ISR-SB50B ( dùng cho ISR-S1000B)

Thương hiệu: insize
Giá: 32,503,085 VNĐ
Đầu dò rãnh Insize ISR-SB20B ( dùng cho ISR-S1000B)

Đầu dò rãnh Insize ISR-SB20B ( dùng cho ISR-S1000B)

Thương hiệu: insize
Giá: 32,503,085 VNĐ
Đầu dò que nhỏ Insize ISR-SB40B ( dùng cho ISR-S1000B)

Đầu dò que nhỏ Insize ISR-SB40B ( dùng cho ISR-S1000B)

Thương hiệu: insize
Giá: 32,524,000 VNĐ
Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 10-ICA (0,02~100 µm)

Máy đo độ nhám bề mặt PCE-RT 10-ICA (0,02~100 µm)

Thương hiệu: pce
Giá: 28,468,693 VNĐ
Đầu dò lỗ Insize ISR-SB30B ( dùng cho ISR-S1000B)

Đầu dò lỗ Insize ISR-SB30B ( dùng cho ISR-S1000B)

Thương hiệu: insize
Giá: 32,503,085 VNĐ
Đầu dò rãnh sâu Insize ISR-SB120B (dùng cho ISR-S1000B)

Đầu dò rãnh sâu Insize ISR-SB120B (dùng cho ISR-S1000B)

Thương hiệu: insize
Giá: 39,227,375 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-do-do-bong-do-nham,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111