HOME » MIN » Thiết bị đo LCR (107) 344

THIẾT BỊ ĐO LCR

Phụ kiện cho máy đo LCR-914 (Dây gài máy có từ tính)

Phụ kiện cho máy đo LCR-914 (Dây gài máy có từ tính)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 282,000 VNĐ
Phụ kiện cho LCR-914 (4Wire DIP Clip)

Phụ kiện cho LCR-914 (4Wire DIP Clip)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 470,000 VNĐ
Đồng hồ đo tụ ProsKit MT-5110 (0.1pF~20,000μF)

Đồng hồ đo tụ ProsKit MT-5110 (0.1pF~20,000μF)

Thương hiệu: proskit
Giá: 585,000 VNĐ
Que đo LCR dùng cho máy đo LCR880 hiệu BK Precision TL8SM

Que đo LCR dùng cho máy đo LCR880 hiệu BK Precision TL8SM

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 869,500 VNĐ
Đồng hồ đo điện dung C KEYSIGHT U1701B

Đồng hồ đo điện dung C KEYSIGHT U1701B

Thương hiệu: keysight
Giá: 4,226,040 VNĐ
Đồng hồ đo tụ điện BK Precision 890C (max 50mF)

Đồng hồ đo tụ điện BK Precision 890C (max 50mF)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 3,783,500 VNĐ
Hộp tụ điện chuẩn Extech 380405 (100pF ~ 11,111µF)

Hộp tụ điện chuẩn Extech 380405 (100pF ~ 11,111µF)

Thương hiệu: extech
Giá: 2,867,000 VNĐ
Máy đo LCR Gw instek LCR-914 ( 1kHz, 0.2%)

Máy đo LCR Gw instek LCR-914 ( 1kHz, 0.2%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,700,000 VNĐ
Máy đo LCR Sanwa LCR700  ( 20kH,2000mF,200MΩ,0.3%)

Máy đo LCR Sanwa LCR700 ( 20kH,2000mF,200MΩ,0.3%)

Thương hiệu: sanwa
Giá: 5,358,000 VNĐ
Que đo LCR dùng cho thiết bị đo LCR Gwinstek LCR-15

Que đo LCR dùng cho thiết bị đo LCR Gwinstek LCR-15

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 4,488,500 VNĐ
Máy đo LCR Extech LCR200 (100kHz)

Máy đo LCR Extech LCR200 (100kHz)

Thương hiệu: extech
Giá: 5,146,500 VNĐ
Đồng hồ đo LCR KEYSIGHT U1731C (100Hz, 120Hz, 1kHz)

Đồng hồ đo LCR KEYSIGHT U1731C (100Hz, 120Hz, 1kHz)

Thương hiệu: keysight
Giá: 8,265,000 VNĐ
Đồng hồ đo tụ điện BK Precision 830C (max 200mF)

Đồng hồ đo tụ điện BK Precision 830C (max 200mF)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 7,285,000 VNĐ
Máy đo LCR Gw instek LCR-916 ( 100kHz, 0.2%)

Máy đo LCR Gw instek LCR-916 ( 100kHz, 0.2%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 8,225,000 VNĐ
Thiết bị đo LCR BK Precision 878B (1Khz)

Thiết bị đo LCR BK Precision 878B (1Khz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 6,298,000 VNĐ
Thiết bị đo LCR/ESR  BK Precision 879B (10K)

Thiết bị đo LCR/ESR BK Precision 879B (10K)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 7,520,000 VNĐ
Đồng hồ đo LCR KEYSIGHT U1732C (100Hz, 120Hz, 1k Hz, 10kHz)

Đồng hồ đo LCR KEYSIGHT U1732C (100Hz, 120Hz, 1k Hz, 10kHz)

Thương hiệu: keysight
Giá: 9,385,740 VNĐ
Thiết bị đo LCR/ESR cho linh kiện gián BK Precision 885 (10khz)

Thiết bị đo LCR/ESR cho linh kiện gián BK Precision 885 (10khz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 14,664,000 VNĐ
Thiết bị đo LCR/ESR cho linh kiện gián BK Precision 886 (100khz)

Thiết bị đo LCR/ESR cho linh kiện gián BK Precision 886 (100khz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 20,562,500 VNĐ
Máy đo LCR TTI LCR400 (10kHz)

Máy đo LCR TTI LCR400 (10kHz)

Thương hiệu: tti
Giá: 25,131,994 VNĐ
Máy đo LCR Gwinstek LCR-6002 (2Khz, 0.05%)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6002 (2Khz, 0.05%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 23,265,000 VNĐ
Máy đo LCR Gwinstek LCR-6100 (100Khz, 0.05%)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6100 (100Khz, 0.05%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 39,950,000 VNĐ
Máy đo LCR/ESR để bàn BK Precision 889B (200Khz)

Máy đo LCR/ESR để bàn BK Precision 889B (200Khz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 36,307,500 VNĐ
Máy đo LCR Gwinstek LCR-6020 (20Khz, 0.05%)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6020 (20Khz, 0.05%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 35,015,000 VNĐ
Máy đo LCR Gwinstek LCR-6200 (200Khz, 0.05%)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6200 (200Khz, 0.05%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 63,332,500 VNĐ
Máy đo LCR để bàn Microtest 6370 (20kHz)

Máy đo LCR để bàn Microtest 6370 (20kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 41,125,000 VNĐ
Máy đo LCR để bàn Microtest 6374 (100kHz)

Máy đo LCR để bàn Microtest 6374 (100kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 64,625,000 VNĐ
Máy đo LCR để bàn Microtest 6373 (20kHz)

Máy đo LCR để bàn Microtest 6373 (20kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 52,875,000 VNĐ
Máy đo LCR để bàn Microtest 6372 (200kHz)

Máy đo LCR để bàn Microtest 6372 (200kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 64,625,000 VNĐ
Máy đo LCR để bàn Microtest 6371 (100kHz)

Máy đo LCR để bàn Microtest 6371 (100kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 52,875,000 VNĐ
Máy đo LCR Gwinstek LCR-6300 (300Khz, 0.05%)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6300 (300Khz, 0.05%)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 65,800,000 VNĐ
Máy đo LCR BK Precision 891 (300 kHz)

Máy đo LCR BK Precision 891 (300 kHz)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 36,307,500 VNĐ
Máy đo LCR để bàn BK Precision 894 (500kHz, 100 MΩ, 0.05%)

Máy đo LCR để bàn BK Precision 894 (500kHz, 100 MΩ, 0.05%)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 89,300,000 VNĐ
Máy đo LCR Microtest 6375 (20Hz~200Hz)

Máy đo LCR Microtest 6375 (20Hz~200Hz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 108,687,500 VNĐ
Máy đo để bàn LCR Microtest 6376 (20Hz~500kHz)

Máy đo để bàn LCR Microtest 6376 (20Hz~500kHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 120,437,500 VNĐ
Máy đo LCR để bàn BK Precision 895 (1MHz, 100 MΩ, 0.05%)

Máy đo LCR để bàn BK Precision 895 (1MHz, 100 MΩ, 0.05%)

Thương hiệu: bkprecision
Giá: 136,300,000 VNĐ
Máy đo LCR Gw instek LCR-8105G (5MHz)

Máy đo LCR Gw instek LCR-8105G (5MHz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 183,300,000 VNĐ
Máy đo Gw instek LCR-8110G (10MHz)

Máy đo Gw instek LCR-8110G (10MHz)

Thương hiệu: gw-instek
Giá: 223,250,000 VNĐ
Máy phân tích trở kháng Microtest 6379 (1MHz

Máy phân tích trở kháng Microtest 6379 (1MHz

Thương hiệu: microtest
Giá: 323,125,000 VNĐ
Máy phân tích tổng trở Microtest 6378 (20Hz~5MHz)

Máy phân tích tổng trở Microtest 6378 (20Hz~5MHz)

Thương hiệu: microtest
Giá: 270,250,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-do-lcr,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111