HOME » MIN » Thiết bị đo mô men xoắn cho cờ lê tô vit (100) 114

THIẾT BỊ ĐO MÔ MEN XOẮN CHO CỜ LÊ TÔ VIT

Máy đo mô men  PCE-TM 80

Máy đo mô men PCE-TM 80

Thương hiệu: pce
Giá: 16,896,996 VNĐ
Máy đo lực   Insize IST-TT550 (55 ~550 N.m)

Máy đo lực Insize IST-TT550 (55 ~550 N.m)

Thương hiệu: insize
Giá: 22,560,000 VNĐ
Máy đo lực   Insize IST-TT220 (22 ~220 N.m)

Máy đo lực Insize IST-TT220 (22 ~220 N.m)

Thương hiệu: insize
Giá: 22,560,000 VNĐ
Máy đo lực   Insize IST-TT2200 (220 ~2200 N.m)

Máy đo lực Insize IST-TT2200 (220 ~2200 N.m)

Thương hiệu: insize
Giá: 26,790,000 VNĐ
Máy đo lực   Insize IST-TT5 (0.5 ~ 5 N.m)

Máy đo lực Insize IST-TT5 (0.5 ~ 5 N.m)

Thương hiệu: insize
Giá: 26,555,000 VNĐ
Máy đo lực Insize IST-TT50 (5 ~50 N.m)

Máy đo lực Insize IST-TT50 (5 ~50 N.m)

Thương hiệu: insize
Giá: 22,560,000 VNĐ
Máy đo mô men PCE-FB 5TW (5 Nm/ 0.001 Nm, ±0.5 %)

Máy đo mô men PCE-FB 5TW (5 Nm/ 0.001 Nm, ±0.5 %)

Thương hiệu: pce
Giá: 30,896,492 VNĐ
Máy đo mô men PCE-FB 10TW (10 Nm, 0.01Nm, ± 0,5%)

Máy đo mô men PCE-FB 10TW (10 Nm, 0.01Nm, ± 0,5%)

Thương hiệu: pce
Giá: 30,896,492 VNĐ
Máy đo mô men PCE-FB 2TW (2 Nm,  0.001 Nm, ±0.5 %)

Máy đo mô men PCE-FB 2TW (2 Nm, 0.001 Nm, ±0.5 %)

Thương hiệu: pce
Giá: 30,896,492 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 10-3 (10 kg/0,002)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 10-3 (10 kg/0,002)

Thương hiệu: sauter
Giá: 45,630,019 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DA 1-4 (1 kg/0,0002 g)

Máy đo moment xoắn Sauter DA 1-4 (1 kg/0,0002 g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 50-2 (50 kg/0.01 g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 50-2 (50 kg/0.01 g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 1-4 (1 kg/ 0,0002g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 1-4 (1 kg/ 0,0002g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 45,630,019 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 5-3 (5 kg/ 0,001g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 5-3 (5 kg/ 0,001g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 45,630,019 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 200-2 (200 kg; 0.05g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 200-2 (200 kg; 0.05g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 0.5-4 (0.5 kg/0,0001)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 0.5-4 (0.5 kg/0,0001)

Thương hiệu: sauter
Giá: 45,630,019 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DA 5-3 (5kg/0,001g)

Máy đo moment xoắn Sauter DA 5-3 (5kg/0,001g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DA 10-3 (10kg/0,002g)

Máy đo moment xoắn Sauter DA 10-3 (10kg/0,002g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 20-3 (20 kg/0.005 g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 20-3 (20 kg/0.005 g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
Máy đo moment xoắn Sauter DB 500-2 (500 kg/ 0.05g)

Máy đo moment xoắn Sauter DB 500-2 (500 kg/ 0.05g)

Thương hiệu: sauter
Giá: 51,030,022 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-do-mo-men-xoan-cho-co-le-to-vit,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111