HOME » MIN » Thiết bị kiểm tra dòng rò (39) 98

THIẾT BỊ KIỂM TRA DÒNG RÒ

Ampe kìm đo dòng rò AC Sew 3920 CL (600V, 1000A)

Ampe kìm đo dòng rò AC Sew 3920 CL (600V, 1000A)

Thương hiệu: sew
Giá: 5,781,000 VNĐ
Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)

Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD KYORITSU 5406A (500mA)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 5,002,500 VNĐ
Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2433 (40/400mA/400A)

Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2433 (40/400mA/400A)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 5,543,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2432 (4/40mA/100A)

Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2432 (4/40mA/100A)

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 6,647,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng rò AC/DC Sew 3921 CL (600V, 1000A)

Ampe kìm đo dòng rò AC/DC Sew 3921 CL (600V, 1000A)

Thương hiệu: sew
Giá: 5,922,000 VNĐ
Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2413F (200mA/2/20/200A/1000A )

Ampe kìm đo dòng dò KYORITSU 2413F (200mA/2/20/200A/1000A )

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 8,280,000 VNĐ
Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010

Thiết bị ghi dữ liệu - Dòng rò KYORITSU 5010

Thương hiệu: kyoritsu
Giá: 7,291,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-kiem-tra-dong-ro,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111