HOME » MIN » Thiết bị kiểm tra vải (23) 44

THIẾT BỊ KIỂM TRA VẢI

Máy kiểm tra thấm nước vải Cometech  QC-305

Máy kiểm tra thấm nước vải Cometech QC-305

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bục Cometech  QC-115A

Máy đo độ bục Cometech QC-115A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Thiết bị kiểm tra da dệt Cometech GY-M040

Thiết bị kiểm tra da dệt Cometech GY-M040

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech QC-115E

Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech QC-115E

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền màu của vải Cometech QC-621

Máy kiểm tra độ bền màu của vải Cometech QC-621

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317A

Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317D

Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317D

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền màu của vải Cometech QC-621A

Máy kiểm tra độ bền màu của vải Cometech QC-621A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ xoắn sợi Cometech QC-309

Máy kiểm tra độ xoắn sợi Cometech QC-309

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ phai màu vải Cometech  QC-319

Máy đo độ phai màu vải Cometech QC-319

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech QC-115D

Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech QC-115D

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo vòng xoắn sợi Cometech QC-309E

Máy đo vòng xoắn sợi Cometech QC-309E

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech  QC-116

Máy đo độ bục kĩ thuật số Cometech QC-116

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Tủ so màu vải Cometech QC-701A

Tủ so màu vải Cometech QC-701A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ thấm nước của vải Cometech  QC-317M

Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317M

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra sợi Cometech QC-311

Máy kiểm tra sợi Cometech QC-311

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bục Cometech QC-115

Máy đo độ bục Cometech QC-115

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo vòng xoắn sợi Cometech QC-309D

Máy đo vòng xoắn sợi Cometech QC-309D

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ xoắn sợi bằng tay Cometech QC-309A

Máy kiểm tra độ xoắn sợi bằng tay Cometech QC-309A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ cứng của vải Cometech QC-321

Máy đo độ cứng của vải Cometech QC-321

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317C

Máy đo độ thấm nước của vải Cometech QC-317C

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-kiem-tra-vai,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111