HOME » THIẾT BỊ NGÀNH HÀN (80) 1,697

THIẾT BỊ NGÀNH HÀN

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,569,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H160N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H160N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,700,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,779,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 1,955,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,190,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H180N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,199,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,299,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200K

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,400,000 VNĐ
Máy hàn biến thế 200V Hồng Ký HK-H200N

Máy hàn biến thế 200V Hồng Ký HK-H200N

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,699,000 VNĐ
Máy hàn Hồng Ký HK 180A

Máy hàn Hồng Ký HK 180A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK180AS-INV-V

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK180AS-INV-V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,750,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,840,000 VNĐ
Máy hàn Hồng Ký HK-180A-PK

Máy hàn Hồng Ký HK-180A-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 2,910,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,049,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200I-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200I-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,050,000 VNĐ
Máy hàn điện tử HỒNG KÝ HK180AS-INV-V-PK

Máy hàn điện tử HỒNG KÝ HK180AS-INV-V-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,135,000 VNĐ
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK

Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG-200E-PK

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,479,000 VNĐ
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,565,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250Z

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 3,850,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng ký HK 250E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,289,000 VNĐ
Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

Máy hàn biến thế 220V Hồng Ký HK-H200D

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 4,549,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250T

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,289,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H350N dây nhôm

Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H350N dây nhôm

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,750,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250E

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250E

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,799,000 VNĐ
Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

Máy hàn biến thế 1 pha 220V Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 5,899,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250TP

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,279,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 6,299,000 VNĐ
Máy hàn điện tử  Hồng Ký TIG HK250

Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,100,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,300,000 VNĐ
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 7,989,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 8,399,000 VNĐ
Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

Máy hàn bấm 0.5-2.7mm Hồng Ký HK-HB04KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 8,900,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-200Y

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-200Y

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 9,659,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H400D dây đồng

Máy hàn biến thế Hồng Ký HK-H400D dây đồng

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 9,729,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-250

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 10,529,000 VNĐ
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,399,000 VNĐ
Máy hàn TIG  Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,850,000 VNĐ
Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,899,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK250

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 11,900,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 12,054,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 13,899,000 VNĐ
Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

Máy hàn bấm điện tử Hồng Ký HK-HB15KB

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,299,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-250AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,350,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 15,399,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 19,700,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG HK350

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 19,900,000 VNĐ
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315AC/DC-380V

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315AC/DC-380V

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 20,650,000 VNĐ
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

Thương hiệu: hong-ky
Giá: 21,599,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN THIẾT BỊ NGÀNH HÀN GIÁ RẺ

khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại phù hợp nhất.

Ưu điểm khi tin tưởng các sản phẩm:

- Giá thiết bị  Công ty DBK cung cấp luôn phù hợp nhất thị trường.

.

luôn chính hãng.

.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền.

- Giao hàng free tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-nganh-han,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111