HOME » MIN » Thiết bị thử nghiệm từ trường EMC và EMI (54) 117

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM TỪ TRƯỜNG EMC VÀ EMI

Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG58

Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG58

Thương hiệu: tekbox
Giá: 206,800 VNĐ
Cáp RF Tekbox SMBF-SMAM/75/RG316U

Cáp RF Tekbox SMBF-SMAM/75/RG316U

Thương hiệu: tekbox
Giá: 206,800 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG58

Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG58

Thương hiệu: tekbox
Giá: 232,650 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG223

Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG223

Thương hiệu: tekbox
Giá: 336,050 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-BNCM/75/RG223

Cáp RF Tekbox NM-BNCM/75/RG223

Thương hiệu: tekbox
Giá: 310,200 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG223

Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG223

Thương hiệu: tekbox
Giá: 310,200 VNĐ
Bộ suy hao RF 2W N Tekbox TBAS1

Bộ suy hao RF 2W N Tekbox TBAS1

Thương hiệu: tekbox
Giá: 2,300,650 VNĐ
Cáp RF Tekbox SMAM-SMAM/75/RG142

Cáp RF Tekbox SMAM-SMAM/75/RG142

Thương hiệu: tekbox
Giá: 2,171,400 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG142

Cáp RF Tekbox NM-SMAM/75/RG142

Thương hiệu: tekbox
Giá: 2,171,400 VNĐ
Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG142

Cáp RF Tekbox NM-NM/75/RG142

Thương hiệu: tekbox
Giá: 2,171,400 VNĐ
Set bộ suy hao/đầu cuối SMA Tekbox TBAS2

Set bộ suy hao/đầu cuối SMA Tekbox TBAS2

Thương hiệu: tekbox
Giá: 3,593,150 VNĐ
Bộ kích hoạt tải Tekbox TBOH02

Bộ kích hoạt tải Tekbox TBOH02

Thương hiệu: tekbox
Giá: 3,593,150 VNĐ
Bộ suy hao RF 10W N Tekbox TBAS3

Bộ suy hao RF 10W N Tekbox TBAS3

Thương hiệu: tekbox
Giá: 3,593,150 VNĐ
Tekbox TBDA1/14dB Wideband Driver Amplifier

Tekbox TBDA1/14dB Wideband Driver Amplifier

Thương hiệu: tekbox
Giá: 4,368,650 VNĐ
Bộ khuếch đại băng rộng 28dB Tekbox TBDA1/28dB

Bộ khuếch đại băng rộng 28dB Tekbox TBDA1/28dB

Thương hiệu: tekbox
Giá: 5,402,650 VNĐ
Bộ khuếch đại dải rộng cao Tekbox TBHDR1

Bộ khuếch đại dải rộng cao Tekbox TBHDR1

Thương hiệu: tekbox
Giá: 4,885,650 VNĐ
Bộ adapter đồng trục Tekbox TBCAS1

Bộ adapter đồng trục Tekbox TBCAS1

Thương hiệu: tekbox
Giá: 4,368,650 VNĐ
Bộ thu GPS Tekbox TBGPS1

Bộ thu GPS Tekbox TBGPS1

Thương hiệu: tekbox
Giá: 4,885,650 VNĐ
Bộ khuếch đại băng rộng 20dB Tekbox TBWA2/20dB

Bộ khuếch đại băng rộng 20dB Tekbox TBWA2/20dB

Thương hiệu: tekbox
Giá: 4,885,650 VNĐ
Máy ổn định trở kháng Tekbox TBOH01

Máy ổn định trở kháng Tekbox TBOH01

Thương hiệu: tekbox
Giá: 6,436,650 VNĐ
Máy ổn định trở kháng Tekbox TBLM01

Máy ổn định trở kháng Tekbox TBLM01

Thương hiệu: tekbox
Giá: 6,436,650 VNĐ
Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC0

Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC0

Thương hiệu: tekbox
Giá: 11,606,650 VNĐ
Bộ hạn chế điện áp Tekbox TBFL1

Bộ hạn chế điện áp Tekbox TBFL1

Thương hiệu: tekbox
Giá: 7,470,650 VNĐ
Đầu dò kiểm tra dòng điện Tekbox TBCP1-250 RF

Đầu dò kiểm tra dòng điện Tekbox TBCP1-250 RF

Thương hiệu: tekbox
Giá: 7,729,150 VNĐ
Túi bảo vệ Tekbox TBSB-70/40

Túi bảo vệ Tekbox TBSB-70/40

Thương hiệu: tekbox
Giá: 7,470,650 VNĐ
Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC2

Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC2

Thương hiệu: tekbox
Giá: 20,654,150 VNĐ
Bộ khuếch đại công suất biến điệu Tekbox TBMDA3

Bộ khuếch đại công suất biến điệu Tekbox TBMDA3

Thương hiệu: tekbox
Giá: 22,463,650 VNĐ
Bộ khuếch đại công suất biến điệu Tekbox TBMDA4

Bộ khuếch đại công suất biến điệu Tekbox TBMDA4

Thương hiệu: tekbox
Giá: 22,463,650 VNĐ
Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC3

Ăng ten kiểu TEM cell Tekbox TBTC3

Thương hiệu: tekbox
Giá: 25,824,150 VNĐ
Lều bảo vệ Tekbox TBST86/49/45/1-B

Lều bảo vệ Tekbox TBST86/49/45/1-B

Thương hiệu: tekbox
Giá: 24,299,000 VNĐ
Lều bảo vệ Tekbox TBST86/49/45/2-B

Lều bảo vệ Tekbox TBST86/49/45/2-B

Thương hiệu: tekbox
Giá: 30,761,500 VNĐ
Lều bảo vệ Tekbox TBST120/60/60/2-B

Lều bảo vệ Tekbox TBST120/60/60/2-B

Thương hiệu: tekbox
Giá: 51,415,650 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thiet-bi-thu-nghiem-tu-truong-emc-va-emi,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111