HOME » MIN » Thử lực kéo nén COMETECH (99) 143

THỬ LỰC KÉO NÉN COMETECH CHÍNH HÃNG

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-548M2F (5kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-548M2F (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-513C (200kg)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-513C (200kg)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-508B1 (5kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-508B1 (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo Cometech QC-PM250H (5-50kN)

Máy đo độ bền kéo Cometech QC-PM250H (5-50kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-538M1 (2kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-538M1 (2kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-506D1 (20kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-506D1 (20kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-546M2 (20kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-546M2 (20kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM2 (600kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM2 (600kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M1 (300kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M1 (300kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M2F (300kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M2F (300kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M2 (500 kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M2 (500 kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M2F (200kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M2F (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra bền uốn Cometech QC-505A2 (50kN)

Máy kiểm tra bền uốn Cometech QC-505A2 (50kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền lò xo Cometech QC-901 (50kg)

Máy kiểm tra độ bền lò xo Cometech QC-901 (50kg)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM2F (600kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM2F (600kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-500M1F (500kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-500M1F (500kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo Cometech QC-PM250E (5-50kN)

Máy đo độ bền kéo Cometech QC-PM250E (5-50kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M1 (200kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M1 (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M1 (100kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M1 (100kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo kéo lực đứt Cometech QC-500A2 (500kN)

Máy đo kéo lực đứt Cometech QC-500A2 (500kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-513M1F (5kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-513M1F (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-502B1 (200kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-502B1 (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt vật liệu Cometech QC-503B1

Máy đo lực kéo đứt vật liệu Cometech QC-503B1

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-505B1 (5000kg)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-505B1 (5000kg)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-528K4 (500N)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-528K4 (500N)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-506M1F (20kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-506M1F (20kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-508D1 (5kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-508D1 (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực vặn nắp chai Cometech QT-010

Máy đo lực vặn nắp chai Cometech QT-010

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ nén và biến dạng Cometech QC-631

Máy đo độ nén và biến dạng Cometech QC-631

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M1 (500kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M1 (500kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-501B1 (300kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-501B1 (300kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ uốn Cometech QC-659

Máy đo độ uốn Cometech QC-659

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-548M2 (5kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-548M2 (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-513M2F (5kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-513M2F (5kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM1F (600kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-50AM1F (600kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503A2 (100kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503A2 (100kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M2 (100kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M2 (100kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501A2 (300kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501A2 (300kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M2F (500kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M2F (500kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M1F (100kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-503M1F (100kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M1F (500 kN)

Máy đo độ bền kéo đứt Cometech QC-500M1F (500 kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M1F (300kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-501M1F (300kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-505M1F (50kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-505M1F (50kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M1F (200kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M1F (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ dẻo Cometech QC-506LWH (2000kg)

Máy kiểm tra độ dẻo Cometech QC-506LWH (2000kg)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M2 (200kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-502M2 (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo nén Cometech QC-502A2 (200kN)

Máy đo lực kéo nén Cometech QC-502A2 (200kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-505M2F (50kN)

Máy đo lực kéo đứt Cometech QC-505M2F (50kN)

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
THÔNG TIN CHI TIẾT

CHUYÊN BÁN Thử lực kéo nén COMETECH GIÁ RẺ

Công ty DBK chuyên phân phối Thử lực kéo nén COMETECH với giá thấp nhất, dụng cụ luôn chính hãng, đa dạng mẫu mã, sản phẩm tồn kho nhiều. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực DBK mong muốn bán được tất cả các nhu cầu của khách hàng với mức giá phải chăng trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi cung cấp đều có rất đa dạng và nhà sản xuất khác nhau để quý khách có thể dễ dàng chọn lựa ra loại đúng yêu cầu.

Lý do mua các thiết bị Thử lực kéo nén COMETECH tại DBK:

- Giá sản phẩm Thử lực kéo nén COMETECH mà DBK Việt Nam cung cấp luôn hợp lý nhất thị trường.

- Sản phẩm đa dạng kiểu dáng và hãng.

- Mặt hàng luôn chính hãng.

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Cho khách xem hàng và kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

- Giao hàng miễn phí tại Hồ Chí Minh và Hà Nội.

giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thu-luc-keo-nen/cometech,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111