HOME » MIN » Thử va đập (38) 76

THỬ VA ĐẬP

Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2105 (1, 2, 4, 5J)

Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2105 (1, 2, 4, 5J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 57,598,500 VNĐ
Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2122 (5.5J, 11J, 22J)

Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2122 (5.5J, 11J, 22J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 63,492,300 VNĐ
Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee ZQK-20

Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee ZQK-20

Thương hiệu: laryee
Giá: 54,919,500 VNĐ
Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2150 (7.5, 15, 25, 50J)

Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2150 (7.5, 15, 25, 50J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 63,492,300 VNĐ
Máy thử va đập có màn hình chiếu Laryee NP200

Máy thử va đập có màn hình chiếu Laryee NP200

Thương hiệu: laryee
Giá: 57,598,500 VNĐ
Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-1H

Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-1H

Thương hiệu: laryee
Giá: 50,633,100 VNĐ
Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2175 (1J, 2.75J, (5.5J))

Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2175 (1J, 2.75J, (5.5J))

Thương hiệu: laryee
Giá: 57,598,500 VNĐ
Máy thử va đập Laryee FIT1130

Máy thử va đập Laryee FIT1130

Thương hiệu: laryee
Giá: 109,571,100 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2130 (150J,300J; 5.2m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2130 (150J,300J; 5.2m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 129,663,600 VNĐ
Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2275 (1J, 2.75J, (5.5J))

Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2275 (1J, 2.75J, (5.5J))

Thương hiệu: laryee
Giá: 121,090,800 VNĐ
Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-2D

Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-2D

Thương hiệu: laryee
Giá: 126,716,700 VNĐ
Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2205 (1, 2, 4, 5J)

Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2205 (1, 2, 4, 5J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 121,090,800 VNĐ
Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2222 (5.5J, 11J, 22J)

Máy thử va đập Izod Laryee ZIT2222 (5.5J, 11J, 22J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 132,610,500 VNĐ
Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-2P

Máy cắt rãnh cho thử va đập Laryee UV-2P

Thương hiệu: laryee
Giá: 144,130,200 VNĐ
Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2250 (7.5, 15, 25, 50J)

Máy thử va đập Charpy Laryee CIT2250 (7.5, 15, 25, 50J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 132,610,500 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2150 (250J,500J; 5.4m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2150 (250J,500J; 5.4m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 190,209,000 VNĐ
Máy thử va đập Laryee FIT12300 (Max 300J)

Máy thử va đập Laryee FIT12300 (Max 300J)

Thương hiệu: laryee
Giá: 201,728,700 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2230 (150J,300J; 5.2m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2230 (150J,300J; 5.2m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 184,315,200 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2250 (250J,500J; 5.4m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2250 (250J,500J; 5.4m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 241,913,700 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2330 (150J,300J; 5.2m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2330 (150J,300J; 5.2m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 241,913,700 VNĐ
Máy thử va đập Laryee CMT2350 (250J,500J; 5.4m/s)

Máy thử va đập Laryee CMT2350 (250J,500J; 5.4m/s)

Thương hiệu: laryee
Giá: 287,992,500 VNĐ
Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-30T (30 tấn)

Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-30T (30 tấn)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập con lắc loại Charpy KMT KI-703

Máy thử va đập con lắc loại Charpy KMT KI-703

Thương hiệu: kmt
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập thùng carton Cometech QC-113A

Máy thử va đập thùng carton Cometech QC-113A

Thương hiệu: cometech
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-100T (100 Tấn)

Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-100T (100 Tấn)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-50T (50 Tấn)

Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-50T (50 Tấn)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink FDI-01

Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink FDI-01

Thương hiệu: labthink
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-200T (200 tấn)

Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-200T (200 tấn)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập Charpy Mstech MSTI-100 (10~75 kgf.m)

Máy thử va đập Charpy Mstech MSTI-100 (10~75 kgf.m)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink BMC-B1

Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink BMC-B1

Thương hiệu: labthink
Giá: Liên hệ
Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-20T (30 tấn)

Máy thử va đập Charpy MStech MSTUT-20T (30 tấn)

Thương hiệu: mstech
Giá: Liên hệ
Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink FIT-01

Máy kiểm tra độ bền va đập Labthink FIT-01

Thương hiệu: labthink
Giá: Liên hệ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thu-va-dap,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111