HOME » MIN » Thước cặp điện tử (247) 284

THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ

Thước cặp điện tử mini INSIZE , 1111-75, 0-75mm/0-3

Thước cặp điện tử mini INSIZE , 1111-75, 0-75mm/0-3"

Thương hiệu: insize
Giá: 681,500 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-150, 0-150mm/0-6

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-150, 0-150mm/0-6

Thương hiệu: insize
Giá: 587,500 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1111-75A 0-75mm/±0.02mm

Thước cặp điện tử Insize 1111-75A 0-75mm/±0.02mm

Thương hiệu: insize
Giá: 705,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-150W, 0-150mm/0-6

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-150W, 0-150mm/0-6

Thương hiệu: insize
Giá: 587,500 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1139-150 (0-6/0-150m)

Thước cặp điện tử Insize 1139-150 (0-6"/0-150m)

Thương hiệu: insize
Giá: 253,095 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-200, 0-200mm/0-8 ..

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-200, 0-200mm/0-8 ..

Thương hiệu: insize
Giá: 799,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-200W, 0-200mm/0-8

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-200W, 0-200mm/0-8

Thương hiệu: insize
Giá: 799,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1109-150, 0-150mm/0.01mm

Thước cặp điện tử INSIZE, 1109-150, 0-150mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 728,500 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1119-150W, 0-150mm/0-6

Thước cặp điện tử INSIZE, 1119-150W, 0-150mm/0-6

Thương hiệu: insize
Giá: 752,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Metrology EC-9001V (0-150mm)

Thước cặp điện tử Metrology EC-9001V (0-150mm)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,057,500 VNĐ
Thước kẹp Pro'skit PD-151

Thước kẹp Pro'skit PD-151

Thương hiệu: proskit
Giá: 1,170,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1109-200W, 0-200mm/0.01mm

Thước cặp điện tử INSIZE, 1109-200W, 0-200mm/0.01mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,057,500 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1103-150W 0-150mm/0.02mm

Thước cặp điện tử Insize 1103-150W 0-150mm/0.02mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,269,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-15DDL (0-150mm / 0.01mm)

Thước cặp điện tử Moore & Wright MW110-15DDL (0-150mm / 0.01mm)

Thương hiệu: moore-and-wright
Giá: 1,258,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Metrology EC-9001WF (0-150mm/6”)

Thước cặp điện tử Metrology EC-9001WF (0-150mm/6”)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,245,500 VNĐ
Thước cặp điện tử Metrology EC-9001AB (0-150mm/6”)

Thước cặp điện tử Metrology EC-9001AB (0-150mm/6”)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,386,500 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1103-200W 0-200mm/0.02mm

Thước cặp điện tử Insize 1103-200W 0-200mm/0.02mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,598,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Metrology EC-9002WF (0-200mm/8”)

Thước cặp điện tử Metrology EC-9002WF (0-200mm/8”)

Thương hiệu: metrology
Giá: 1,880,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-300W, 0-300mm/0-12

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-300W, 0-300mm/0-12

Thương hiệu: insize
Giá: 1,433,500 VNĐ
Thước kỹ thuật số theo phương dọc Insize 7102-100

Thước kỹ thuật số theo phương dọc Insize 7102-100

Thương hiệu: insize
Giá: 1,406,475 VNĐ
Thước cặp điện tử  Insize 1114-300A 0-300mm/0.03mm

Thước cặp điện tử Insize 1114-300A 0-300mm/0.03mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,833,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-300, 0-300mm / 0-12...

Thước cặp điện tử INSIZE, 1108-300, 0-300mm / 0-12...

Thương hiệu: insize
Giá: 1,410,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1193-150 0-150mm/0.03mm

Thước cặp điện tử Insize 1193-150 0-150mm/0.03mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,551,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1193-150W 0-150mm/0.03mm

Thước cặp điện tử Insize 1193-150W 0-150mm/0.03mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,527,500 VNĐ
Thước kỹ thuật số theo phương dọc Insize 7102-200

Thước kỹ thuật số theo phương dọc Insize 7102-200

Thương hiệu: insize
Giá: 1,859,085 VNĐ
Thước cặp điện tử Insize 1171-200 0-200mm/±0.03mm

Thước cặp điện tử Insize 1171-200 0-200mm/±0.03mm

Thương hiệu: insize
Giá: 1,974,000 VNĐ
Thước cặp điện tử Metrology EC-9001SS (0-150mm/6”)

Thước cặp điện tử Metrology EC-9001SS (0-150mm/6”)

Thương hiệu: metrology
Giá: 2,444,000 VNĐ
Thước cặp điện tử INSIZE, 1110-150A, 0-150mm/0-6

Thước cặp điện tử INSIZE, 1110-150A, 0-150mm/0-6

Thương hiệu: insize
Giá: 2,209,000 VNĐ
Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C

Cáp kết nối Mitutoyo 06AFM380C

Thương hiệu: mitutoyo
Giá: 2,180,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thuoc-cap-dien-tu,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111