THƯỚC LÁ NIIGATA CHÍNH HÃNG

Thước lá inox vạch kaidan 300m NIIGATA ST-300KD

Thước lá inox vạch kaidan 300m NIIGATA ST-300KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 151,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 600m NIIGATA ST-600KD

Thước lá inox vạch kaidan 600m NIIGATA ST-600KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 371,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 1m NIIGATA ST-1000KD

Thước lá inox vạch kaidan 1m NIIGATA ST-1000KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 691,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 1.5m NIIGATA ST-1500KD

Thước lá inox vạch kaidan 1.5m NIIGATA ST-1500KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 2,646,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 2m NIIGATA ST-2000KD

Thước lá inox vạch kaidan 2m NIIGATA ST-2000KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 3,509,000 VNĐ
Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm NIIGATA SVC-15KD

Thước lá inox mạ nhũ bạc 15cm NIIGATA SVC-15KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 120,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 15cm NIIGATA CU-15KD

Thước lá inox vạch kaidan 15cm NIIGATA CU-15KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 84,000 VNĐ
Thước lá inox vạch kaidan 30cm NIIGATA CU-30KD

Thước lá inox vạch kaidan 30cm NIIGATA CU-30KD

Thương hiệu: niigata
Giá: 170,000 VNĐ
Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm NIIGATA 172MA

Bộ thước căn lá 0.03-0.2mm NIIGATA 172MA

Thương hiệu: niigata
Giá: 171,000 VNĐ
Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm NIIGATA 172ME

Bộ thước căn lá 0.04-0.3mm NIIGATA 172ME

Thương hiệu: niigata
Giá: 581,000 VNĐ
Bộ thước căn lá 0.03-0.4mm NIIGATA 100MR

Bộ thước căn lá 0.03-0.4mm NIIGATA 100MR

Thương hiệu: niigata
Giá: 336,000 VNĐ
Bộ thước căn lá 0.01-0.1mm NIIGATA 100MK

Bộ thước căn lá 0.01-0.1mm NIIGATA 100MK

Thương hiệu: niigata
Giá: 374,000 VNĐ
Bộ thước căn lá 0.03-1mm NIIGATA 100MY

Bộ thước căn lá 0.03-1mm NIIGATA 100MY

Thương hiệu: niigata
Giá: 599,000 VNĐ
Thước căn lá 0.03-1mm NIIGATA
 CS-65M

Thước căn lá 0.03-1mm NIIGATA CS-65M

Thương hiệu: niigata
Giá: 713,000 VNĐ
Thước lăn đường 10km NIIGATA RM-4

Thước lăn đường 10km NIIGATA RM-4

Thương hiệu: niigata
Giá: 2,206,000 VNĐ
Thước lăn đường 1km NIIGATA 
RM-3MW

Thước lăn đường 1km NIIGATA RM-3MW

Thương hiệu: niigata
Giá: 2,206,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thuoc-la/niigata,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111