THƯỚC TRUNG QUỐC(2)

Thước lá đo khe hở  200 x 17 Asaki AK-0141

Thước lá đo khe hở 200 x 17 Asaki AK-0141

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Thước lá đo khe hở  300 x 17 Asaki AK-0142

Thước lá đo khe hở 300 x 17 Asaki AK-0142

Thương hiệu: asaki
Giá: 169,000 VNĐ
Thước Eke cơ khí 20cm x 30cm Asaki AK-2603

Thước Eke cơ khí 20cm x 30cm Asaki AK-2603

Thương hiệu: asaki
Giá: 39,000 VNĐ
Thước Eke cơ khí 40cm x 60cm Asaki AK-2604

Thước Eke cơ khí 40cm x 60cm Asaki AK-2604

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Thước Eke cơ khí inox 15cm x 30cm Asaki AK-2582

Thước Eke cơ khí inox 15cm x 30cm Asaki AK-2582

Thương hiệu: asaki
Giá: 83,000 VNĐ
Thước Eke cơ khí inox 25cm x 50cm Asaki AK-2583

Thước Eke cơ khí inox 25cm x 50cm Asaki AK-2583

Thương hiệu: asaki
Giá: 129,000 VNĐ
Thước đo góc độ  9cm x 15cm Asaki AK-2587

Thước đo góc độ 9cm x 15cm Asaki AK-2587

Thương hiệu: asaki
Giá: 66,000 VNĐ
Thước Eke thủy 300mm Asaki AK-2592

Thước Eke thủy 300mm Asaki AK-2592

Thương hiệu: asaki
Giá: 90,000 VNĐ
THƯỚC LÁ 300MM TOLSEN 35026

THƯỚC LÁ 300MM TOLSEN 35026

Thương hiệu: tolsen
Giá: 33,000 VNĐ
THƯỚC LÁ 600MM TOLSEN 35028

THƯỚC LÁ 600MM TOLSEN 35028

Thương hiệu: tolsen
Giá: 79,500 VNĐ
THƯỚC LÁ 1000MM TOLSEN 35030

THƯỚC LÁ 1000MM TOLSEN 35030

Thương hiệu: tolsen
Giá: 199,500 VNĐ
THƯỚC EKE Size:10/250mm  TOLSEN 35034

THƯỚC EKE Size:10"/250mm TOLSEN 35034

Thương hiệu: tolsen
Giá: 48,000 VNĐ
THƯỚC GÓC 200*300*2.0 TOLSEN 35042

THƯỚC GÓC 200*300*2.0 TOLSEN 35042

Thương hiệu: tolsen
Giá: 63,000 VNĐ
THƯỚC GÓC 400*600*2.0 TOLSEN 35043

THƯỚC GÓC 400*600*2.0 TOLSEN 35043

Thương hiệu: tolsen
Giá: 138,000 VNĐ
BỘ THƯỚC LÁ 0.05-1mm/100mm TOLSEN 35044

BỘ THƯỚC LÁ 0.05-1mm/100mm TOLSEN 35044

Thương hiệu: tolsen
Giá: 66,000 VNĐ
THƯỚC XẾP 2m TOLSEN 35046

THƯỚC XẾP 2m TOLSEN 35046

Thương hiệu: tolsen
Giá: 102,000 VNĐ
THƯỚC XẾP 2m TOLSEN 35047

THƯỚC XẾP 2m TOLSEN 35047

Thương hiệu: tolsen
Giá: 61,500 VNĐ
THƯỚC MÁY (CÔNG NGHIỆP) 0.05 ~ 80 m  TOLSEN 35071

THƯỚC MÁY (CÔNG NGHIỆP) 0.05 ~ 80 m TOLSEN 35071

Thương hiệu: tolsen
Giá: Liên hệ
THƯỚC GÓC 10/250mm TOLSEN 35080

THƯỚC GÓC 10"/250mm TOLSEN 35080

Thương hiệu: tolsen
Giá: 64,500 VNĐ
THƯỚC GÓC 12/300mm TOLSEN 35081

THƯỚC GÓC 12"/300mm TOLSEN 35081

Thương hiệu: tolsen
Giá: 66,000 VNĐ
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.
DBK VIỆT NAM, https://dbk.vn/thuoc/trung-quoc,
21/15 đường số 17
Thu Đuc, HCM, 700000
Việt Nam
+84919219111