Trang chủ » Thương hiệu: ASAKI (1805 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu ASAKI Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(2)

Thương hiệu: ASAKI (Tổng : 1285 sản phẩm)
Kềm càng cua đầu nhỏ  9inch/225mm Asaki AK-8307

Kềm càng cua đầu nhỏ 9inch/225mm Asaki AK-8307

Thương hiệu: asaki
Giá: 81,000 VNĐ
Kềm 2 lỗ cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8373

Kềm 2 lỗ cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8373

Thương hiệu: asaki
Giá: 69,000 VNĐ
Kềm 2 lỗ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8374

Kềm 2 lỗ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8374

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm 2 lỗ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8375

Kềm 2 lỗ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8375

Thương hiệu: asaki
Giá: 105,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8378

Kềm mỏ quạ cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8378

Thương hiệu: asaki
Giá: 99,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8379

Kềm mỏ quạ cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8379

Thương hiệu: asaki
Giá: 120,000 VNĐ
Kềm mỏ quạ cao cấp 12''/300mm Asaki AK-8380

Kềm mỏ quạ cao cấp 12''/300mm Asaki AK-8380

Thương hiệu: asaki
Giá: 166,000 VNĐ
Kềm bấm lỗ 2.5mm - 5mm Asaki AK-8158

Kềm bấm lỗ 2.5mm - 5mm Asaki AK-8158

Thương hiệu: asaki
Giá: 137,000 VNĐ
Bộ kềm bấm lỗ và khoen 2.5mm - 5mm Asaki AK-8159

Bộ kềm bấm lỗ và khoen 2.5mm - 5mm Asaki AK-8159

Thương hiệu: asaki
Giá: 199,000 VNĐ
Kềm phe 4 trong 1 7''/175mm Asaki AK-7020

Kềm phe 4 trong 1 7''/175mm Asaki AK-7020

Thương hiệu: asaki
Giá: 72,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ thẳng 7''/175mm Asaki AK-8328

Kềm mở phe mỏ thẳng 7''/175mm Asaki AK-8328

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ thẳng  9''/225mm Asaki AK-8330

Kềm mở phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8330

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ thẳng  13''/325mm Asaki AK-8331

Kềm mở phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8331

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ cong 7''/175mm Asaki AK-8335

Kềm mở phe mỏ cong 7''/175mm Asaki AK-8335

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8337

Kềm mở phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8337

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm mở phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8338

Kềm mở phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8338

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ thẳng 7''/175mm Asaki AK-8342

Kềm bóp phe mỏ thẳng 7''/175mm Asaki AK-8342

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8344

Kềm bóp phe mỏ thẳng 9''/225mm Asaki AK-8344

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8345

Kềm bóp phe mỏ thẳng 13''/325mm Asaki AK-8345

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ cong 7''/175mm Asaki AK-8349

Kềm bóp phe mỏ cong 7''/175mm Asaki AK-8349

Thương hiệu: asaki
Giá: 56,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8351

Kềm bóp phe mỏ cong 9''/225mm Asaki AK-8351

Thương hiệu: asaki
Giá: 94,000 VNĐ
Kềm bóp phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8352

Kềm bóp phe mỏ cong 13''/325mm Asaki AK-8352

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm mở lọc nhớt  12inch/300mm Asaki AK-1058

Kềm mở lọc nhớt 12inch/300mm Asaki AK-1058

Thương hiệu: asaki
Giá: 183,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ oval 7''/175mm Asaki AK-8254

Kềm bấm mỏ oval 7''/175mm Asaki AK-8254

Thương hiệu: asaki
Giá: 74,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ oval 10''/250mm Asaki AK-8255

Kềm bấm mỏ oval 10''/250mm Asaki AK-8255

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm bấm 10''/250mm Asaki AK-8258

Kềm bấm 10''/250mm Asaki AK-8258

Thương hiệu: asaki
Giá: 87,000 VNĐ
Kềm bấm cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8280

Kềm bấm cao cấp 10''/250mm Asaki AK-8280

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bấm hàn chữ C  11''/275mm Asaki AK-8266

Kềm bấm hàn chữ C 11''/275mm Asaki AK-8266

Thương hiệu: asaki
Giá: 127,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ dài 7''/175mm Asaki AK-8263

Kềm bấm mỏ dài 7''/175mm Asaki AK-8263

Thương hiệu: asaki
Giá: 75,000 VNĐ
Kềm bấm mỏ dài 9''/225mm Asaki AK-8264

Kềm bấm mỏ dài 9''/225mm Asaki AK-8264

Thương hiệu: asaki
Giá: 96,000 VNĐ
Kềm bấm ống đồng 7''/175mm Asaki AK-8260

Kềm bấm ống đồng 7''/175mm Asaki AK-8260

Thương hiệu: asaki
Giá: 126,000 VNĐ
Kềm bấm hàn mỏ quặp  10''/250mm Asaki AK-8271

Kềm bấm hàn mỏ quặp 10''/250mm Asaki AK-8271

Thương hiệu: asaki
Giá: 181,000 VNĐ
Kềm bấm hàn mỏ dẹp 10''/250mm Asaki AK-8273

Kềm bấm hàn mỏ dẹp 10''/250mm Asaki AK-8273

Thương hiệu: asaki
Giá: 155,000 VNĐ
Kềm bấm xích mở ống 18''/450mm Asaki AK-8274

Kềm bấm xích mở ống 18''/450mm Asaki AK-8274

Thương hiệu: asaki
Giá: 251,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 2.5'' 600 x 350mm Asaki AK-0217

Mỏ lết xích mở ống 2.5'' 600 x 350mm Asaki AK-0217

Thương hiệu: asaki
Giá: 710,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 4'' 900 x 500mm Asaki AK-0218

Mỏ lết xích mở ống 4'' 900 x 500mm Asaki AK-0218

Thương hiệu: asaki
Giá: 952,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 6'' 1000 x 750mm Asaki AK-0219

Mỏ lết xích mở ống 6'' 1000 x 750mm Asaki AK-0219

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,195,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 8'' 1200 x 900mm Asaki AK-0220

Mỏ lết xích mở ống 8'' 1200 x 900mm Asaki AK-0220

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,385,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 10'' 1300 x 1000mm Asaki AK-0221

Mỏ lết xích mở ống 10'' 1300 x 1000mm Asaki AK-0221

Thương hiệu: asaki
Giá: 1,920,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống 12''  1400 x 1100mm Asaki AK-0222

Mỏ lết xích mở ống 12'' 1400 x 1100mm Asaki AK-0222

Thương hiệu: asaki
Giá: 2,163,000 VNĐ
Đánh giá: 12345
ASAKI
4 (1) phiếu bầu
Chi tiết bảng giá TONNERS
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HCM】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TONNERS
Chi tiết bảng giá KINGTONY
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【HN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
KINGTONY
Chi tiết bảng giá TLP
Starts: Tue 30/09/18 at 08:00
Ends: Wed, 30/09/20 23:59 p.m
✓【ĐN】
Toàn Quốc, VN
$1000 - $3000 5000000 2018-10-20T16:20-08:00
TLP
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.