MENU
Trang chủ » Thương hiệu: CROSSMAN (2002 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu CROSSMAN Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THƯƠNG HIỆU CROSSMAN

Thoát
Thương hiệu: CROSSMAN (Tổng : 944 sản phẩm)
Đầu típ 1 inch 6 góc 38mm Crossman 91-858

Đầu típ 1 inch 6 góc 38mm Crossman 91-858

Thương hiệu: crossman
Giá: 500,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 16mm Crossman 74-316

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 16mm Crossman 74-316

Thương hiệu: crossman
Giá: 70,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 14mm Crossman 74-314

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 14mm Crossman 74-314

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 13mm Crossman 74-313

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 13mm Crossman 74-313

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 27mm Crossman 74-127

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 27mm Crossman 74-127

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 26mm Crossman 74-126

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 26mm Crossman 74-126

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 25mm Crossman 74-125

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 25mm Crossman 74-125

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 24mm Crossman 74-124

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 24mm Crossman 74-124

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 23mm Crossman 74-123

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 23mm Crossman 74-123

Thương hiệu: crossman
Giá: 60,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 22mm Crossman 74-122

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 22mm Crossman 74-122

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 21mm Crossman 74-121

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 21mm Crossman 74-121

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 20mm Crossman 74-120

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 20mm Crossman 74-120

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 19mm Crossman 74-119

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 19mm Crossman 74-119

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 17mm Crossman 74-317

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 17mm Crossman 74-317

Thương hiệu: crossman
Giá: 70,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 18mm Crossman 74-318

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 18mm Crossman 74-318

Thương hiệu: crossman
Giá: 70,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 19mm Crossman 74-319

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 19mm Crossman 74-319

Thương hiệu: crossman
Giá: 70,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 55mm Crossman 91-855

Đầu típ 1 inch 6 góc 55mm Crossman 91-855

Thương hiệu: crossman
Giá: 480,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 54mm Crossman 91-854

Đầu típ 1 inch 6 góc 54mm Crossman 91-854

Thương hiệu: crossman
Giá: 450,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 50mm Crossman 91-850

Đầu típ 1 inch 6 góc 50mm Crossman 91-850

Thương hiệu: crossman
Giá: 450,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 46mm Crossman 91-846

Đầu típ 1 inch 6 góc 46mm Crossman 91-846

Thương hiệu: crossman
Giá: 410,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 41mm Crossman 91-841

Đầu típ 1 inch 6 góc 41mm Crossman 91-841

Thương hiệu: crossman
Giá: 350,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 38mm Crossman 91-838

Đầu típ 1 inch 6 góc 38mm Crossman 91-838

Thương hiệu: crossman
Giá: 350,000 VNĐ
Đầu típ 1 inch 6 góc 36mm Crossman 91-836

Đầu típ 1 inch 6 góc 36mm Crossman 91-836

Thương hiệu: crossman
Giá: 330,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 27mm Crossman 74-327

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 27mm Crossman 74-327

Thương hiệu: crossman
Giá: 110,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 24mm Crossman 74-324

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 24mm Crossman 74-324

Thương hiệu: crossman
Giá: 80,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 23mm Crossman 74-323

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 23mm Crossman 74-323

Thương hiệu: crossman
Giá: 80,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 22mm Crossman 74-322

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 22mm Crossman 74-322

Thương hiệu: crossman
Giá: 80,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 21mm Crossman 74-321

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen dài 21mm Crossman 74-321

Thương hiệu: crossman
Giá: 70,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 18mm Crossman 74-118

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 18mm Crossman 74-118

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 17mm Crossman 74-117

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 17mm Crossman 74-117

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 16mm Crossman 74-116

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 16mm Crossman 74-116

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 24mm Crossman 96-796

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 24mm Crossman 96-796

Thương hiệu: crossman
Giá: 30,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 23mm Crossman 96-795

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 23mm Crossman 96-795

Thương hiệu: crossman
Giá: 30,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 22mm Crossman 96-794

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 22mm Crossman 96-794

Thương hiệu: crossman
Giá: 30,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 21mm Crossman 96-793

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 21mm Crossman 96-793

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 20mm Crossman 96-792

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 20mm Crossman 96-792

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 19mm Crossman 96-791

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 19mm Crossman 96-791

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 18mm Crossman 96-790

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 18mm Crossman 96-790

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 17mm Crossman 96-789

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 17mm Crossman 96-789

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 16mm Crossman 96-788

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 16mm Crossman 96-788

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 15mm Crossman 96-547

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 15mm Crossman 96-547

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 14mm Crossman 96-546

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 14mm Crossman 96-546

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 13mm Crossman 96-545

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 13mm Crossman 96-545

Thương hiệu: crossman
Giá: 20,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 25mm Crossman 96-797

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 25mm Crossman 96-797

Thương hiệu: crossman
Giá: 40,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 26mm Crossman 96-798

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 26mm Crossman 96-798

Thương hiệu: crossman
Giá: 40,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 12 góc 27mm Crossman 96-799

Đầu típ 1/2 inch 12 góc 27mm Crossman 96-799

Thương hiệu: crossman
Giá: 40,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 15mm Crossman 74-115

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 15mm Crossman 74-115

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 14mm Crossman 74-114

Đầu típ 1/2 inch 6 góc đen ngắn 14mm Crossman 74-114

Thương hiệu: crossman
Giá: 50,000 VNĐ
THÔNG TIN CHI TIẾT

Trong nhiều năm, Crossman đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường toàn cầu về các dòng sản phẩm, dụng cụ cầm tay. Chẳng hạn như ổ cắm và phụ kiện của nó, tua vít, cờ lê, kìm, búa, sản phẩm, các loại dụng cụ cầm tay nói chung và các sản phẩm dụng cụ khí nén, bao gồm các sản phẩm liên quan đến mài mòn và kim cương của chúng tôi.

Nhờ vào đội ngũ làm việc chăm chỉ, Crossman Tool Co., Ltd. tiếp tục phát triển và sản xuất các sản phẩm dụng cụ cầm tay cao cấp & chuyên nghiệp cho tất cả các lĩnh vực; sản phẩm mới và sáng tạo của chúng tôi; Công cụ loạt DIAMOND TIP nói riêng. Nó bao gồm tua vít, đầu tuýp chuyển đổi kích thước, đầu tuýp lục giác, cờ lê lục giác, sản phẩm,... tất cả chúng đã tạo ra tác động to lớn đến việc kinh doanh dụng cụ cầm tay ngày nay.

Từ năm 1986 CROSSMAN đã sản xuất dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp. Chúng tôi sản xuất hơn 3.000 mặt hàng cho các phương tiện cơ khí / thiết bị, công nghiệp, xây dựng, bảo trì, vv. Chúng tôi có các cơ sở sản xuất được chứng nhận ISO 9001: 2008 tại Đài Loan về đảm bảo chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

Thương hiệu và danh tiếng CROSSMAN đã phát triển trên phạm vi toàn cầu với các văn phòng bán hàng và dịch vụ ở Châu Phi, Đông Nam Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh. Chúng tôi tiếp tục xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và thành công với các nhà phân phối, nhà bán lẻ và đại lý bán hàng toàn cầu bằng cách cung cấp dịch vụ và hỗ trợ.

Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.