MENU
Trang chủ » Thương hiệu: FUJIYA1 (216 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu FUJIYA1 Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(2)

Thương hiệu: FUJIYA1 (Tổng : 171 sản phẩm)
Kìm cắt mini 4.7 inch, 120mm FUJIYA ATMN-120S

Kìm cắt mini 4.7 inch, 120mm FUJIYA ATMN-120S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 210,000 VNĐ
Kìm cắt mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA AMN-110S

Kìm cắt mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA AMN-110S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 197,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA APN-150RS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA APN-150RS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 179,000 VNĐ
Kìm nhọn đa năng 6 inch, 150mm FUJIYA AMR-150S

Kìm nhọn đa năng 6 inch, 150mm FUJIYA AMR-150S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 221,000 VNĐ
Kìm nhọn mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA AR-110S

Kìm nhọn mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA AR-110S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 179,000 VNĐ
Kìm nhọn 5 inch, 125mm FUJIYA 
AR-125S

Kìm nhọn 5 inch, 125mm FUJIYA AR-125S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 197,000 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.777

Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.777

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 182,000 VNĐ
Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.620

Bộ tuốc nơ vít chính xác FUJIYA NO.620

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Búa đa năng 180mm FUJIYA AMH-02

Búa đa năng 180mm FUJIYA AMH-02

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 554,000 VNĐ
Kéo cắt cành 180mm FUJIYA AGS-037

Kéo cắt cành 180mm FUJIYA AGS-037

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 338,000 VNĐ
Kéo cắt cành 190mm FUJIYA AGS-039

Kéo cắt cành 190mm FUJIYA AGS-039

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 338,000 VNĐ
Kéo cắt cành 190mm FUJIYA AGS-035

Kéo cắt cành 190mm FUJIYA AGS-035

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Kéo cắt cành 180mm FUJIYA AGS-025

Kéo cắt cành 180mm FUJIYA AGS-025

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 266,000 VNĐ
Kìm nhọn 6 inch, 150mm FUJIYA 
AR-150S

Kìm nhọn 6 inch, 150mm FUJIYA AR-150S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 179,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA APN-125RS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA APN-125RS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 197,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA APN-150FS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA APN-150FS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 206,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x100mm FUJIYA FESD-6-100

Tua vít cách điện dẹp 6x100mm FUJIYA FESD-6-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 156,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x200mm FUJIYA FESD+2-200

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x200mm FUJIYA FESD+2-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x150mm FUJIYA FESD+2-150

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x150mm FUJIYA FESD+2-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 174,000 VNĐ
Tua vít cách điện 4 cạnh 2x100mm FUJIYA FESD+2-100

Tua vít cách điện 4 cạnh 2x100mm FUJIYA FESD+2-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 156,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 4.5x75mm FUJIYA FPSD-45-75

Tua vít chuyên dụng dẹp 4.5x75mm FUJIYA FPSD-45-75

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 117,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 4x150mm FUJIYA FPSD-4-150

Tua vít chuyên dụng dẹp 4x150mm FUJIYA FPSD-4-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 149,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng dẹp 3.5x100mm FUJIYA FPSD-35-100

Tua vít chuyên dụng dẹp 3.5x100mm FUJIYA FPSD-35-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 125,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 1x100mm FUJIYA FPSD+1-100

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 1x100mm FUJIYA FPSD+1-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 128,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x150mm FUJIYA FESD-6-150

Tua vít cách điện dẹp 6x150mm FUJIYA FESD-6-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 174,000 VNĐ
Tua vít cách điện dẹp 6x200mm FUJIYA FESD-6-200

Tua vít cách điện dẹp 6x200mm FUJIYA FESD-6-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 189,000 VNĐ
Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA ATR-150S

Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA ATR-150S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 206,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA APN-125FS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA APN-125FS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 197,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 8 inch, 200mm FUJIYA ACC-200

Kìm cắt cáp 8 inch, 200mm FUJIYA ACC-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 195,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 6 inch, 150mm FUJIYA ACC-150

Kìm cắt cáp 6 inch, 150mm FUJIYA ACC-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 156,000 VNĐ
Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA 
AP-200

Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA AP-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 200,000 VNĐ
Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA 
AP-175

Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA AP-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 186,000 VNĐ
Kìm điện 6 inch, 150mm FUJIYA 
AP-150

Kìm điện 6 inch, 150mm FUJIYA AP-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 179,000 VNĐ
Kìm điện tác động mạnh 9 inch, 225mm FUJIYA APP-225

Kìm điện tác động mạnh 9 inch, 225mm FUJIYA APP-225

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 221,000 VNĐ
Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA ATR-150SB

Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA ATR-150SB

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 206,000 VNĐ
Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x150mm FUJIYA FPSD+0-150

Tua vít chuyên dụng 4 cạnh 0x150mm FUJIYA FPSD+0-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 141,000 VNĐ
Kìm mở phanh FUJIYA FSB-175

Kìm mở phanh FUJIYA FSB-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 531,000 VNĐ
Kìm mỏ quạ 10 inch, 250mm FUJIYA 110-250S

Kìm mỏ quạ 10 inch, 250mm FUJIYA 110-250S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 581,000 VNĐ
Kìm điện 6 inch, 150mm FUJIYA 
GP-150

Kìm điện 6 inch, 150mm FUJIYA GP-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 264,000 VNĐ
Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA 
1800-200

Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA 1800-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 501,000 VNĐ
Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA 
1800-175

Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA 1800-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 482,000 VNĐ
Kìm điện tác động mạnh 9 inch, 225mm FUJIYA 3000TP-225

Kìm điện tác động mạnh 9 inch, 225mm FUJIYA 3000TP-225

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 402,000 VNĐ
Kìm vặn đầu ốc 7 inch, 175mm FUJIYA SP26-175

Kìm vặn đầu ốc 7 inch, 175mm FUJIYA SP26-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA MP7-150

Kìm nhọn kỹ thuật mini 6 inch, 150mm FUJIYA MP7-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 378,000 VNĐ
Kìm nhọn 6.7 inch, 170mm FUJIYA 
380-170

Kìm nhọn 6.7 inch, 170mm FUJIYA 380-170

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 287,000 VNĐ
Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA 
GP-175

Kìm điện 7 inch, 175mm FUJIYA GP-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 273,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.