MENU
Trang chủ » Thương hiệu: FUJIYA1 (214 lượt xem)

Đại lý, Nhà phân phối thương hiệu FUJIYA1 Chính Hãng, Giá Rẻ | DBK.VN(3)

Thương hiệu: FUJIYA1 (Tổng : 171 sản phẩm)
Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA 
GP-200

Kìm điện 8 inch, 200mm FUJIYA GP-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 284,000 VNĐ
Kìm cắt đa năng 9 inch, 225mm FUJIYA FA101

Kìm cắt đa năng 9 inch, 225mm FUJIYA FA101

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 545,000 VNĐ
Kéo cắt tôn 7 inch, 180mm FUJIYA
BKB-180M

Kéo cắt tôn 7 inch, 180mm FUJIYA BKB-180M

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 912,000 VNĐ
Kéo kỹ thuật điện 9.5 inch, 210mm FUJIYA FM06-210

Kéo kỹ thuật điện 9.5 inch, 210mm FUJIYA FM06-210

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 576,000 VNĐ
Kéo kỹ thuật điện 7 inch, 180mm FUJIYA FM04-180N

Kéo kỹ thuật điện 7 inch, 180mm FUJIYA FM04-180N

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 410,000 VNĐ
Kéo kỹ thuật điện 7 inch, 180mm FUJIYA FM03-180

Kéo kỹ thuật điện 7 inch, 180mm FUJIYA FM03-180

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 629,000 VNĐ
Kéo cắt cáp 6.5 inch, 170mm FUJIYA 610-170

Kéo cắt cáp 6.5 inch, 170mm FUJIYA 610-170

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 377,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 8 inch, 200mm FUJIYA GCC-200

Kìm cắt cáp 8 inch, 200mm FUJIYA GCC-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 336,000 VNĐ
Kìm cắt cáp 6 inch, 150mm FUJIYA GCC-150

Kìm cắt cáp 6 inch, 150mm FUJIYA GCC-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 287,000 VNĐ
Kìm cắt đa năng 9.5 inch, 240mm FUJIYA FA106

Kìm cắt đa năng 9.5 inch, 240mm FUJIYA FA106

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 635,000 VNĐ
Kìm nhọn 8 inch, 200mm FUJIYA 
350-200

Kìm nhọn 8 inch, 200mm FUJIYA 350-200

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 291,000 VNĐ
Kìm nhọn 6 inch, 150mm FUJIYA 
GR-150S

Kìm nhọn 6 inch, 150mm FUJIYA GR-150S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 230,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa 5 inch, 125mm FUJIYA 910-125

Kìm cắt nhựa 5 inch, 125mm FUJIYA 910-125

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 488,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa 6 inch, 150mm FUJIYA 90PMA-150

Kìm cắt nhựa 6 inch, 150mm FUJIYA 90PMA-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 600,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa kỹ thuật 6 inch, 150mm FUJIYA PP90-150

Kìm cắt nhựa kỹ thuật 6 inch, 150mm FUJIYA PP90-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 494,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa kỹ thuật 5 inch, 125mm FUJIYA PP90-125

Kìm cắt nhựa kỹ thuật 5 inch, 125mm FUJIYA PP90-125

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 428,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 6 inch, 150mm FUJIYA 90PR-150

Kìm cắt nhựa lưỡi tròn 6 inch, 150mm FUJIYA 90PR-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 423,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA GPN-150FS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 150mm FUJIYA GPN-150FS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA GPN-125FS

Kìm cắt nhựa lưỡi bằng 5 inch, 125mm FUJIYA GPN-125FS

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 260,000 VNĐ
Kìm cắt nhựa 6 inch, 150mm FUJIYA 910-150

Kìm cắt nhựa 6 inch, 150mm FUJIYA 910-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 494,000 VNĐ
Kìm cắt mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA GMN-110S

Kìm cắt mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA GMN-110S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 234,000 VNĐ
Kìm cắt mini 4 inch, 100mm FUJIYA MP11-100

Kìm cắt mini 4 inch, 100mm FUJIYA MP11-100

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 375,000 VNĐ
Kìm nhọn mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA MP9-110

Kìm nhọn mini 4.5 inch, 110mm FUJIYA MP9-110

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 285,000 VNĐ
Kìm nhọn đa năng 6 inch, 150mm FUJIYA GMR-150S

Kìm nhọn đa năng 6 inch, 150mm FUJIYA GMR-150S

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 249,000 VNĐ
Kìm cắt 6 inch, 150mm FUJIYA 
GKN-150

Kìm cắt 6 inch, 150mm FUJIYA GKN-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 230,000 VNĐ
Kìm cắt 7 inch, 175mm FUJIYA 
70H-175

Kìm cắt 7 inch, 175mm FUJIYA 70H-175

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 362,000 VNĐ
Kìm cắt tiêu chuẩn 6 inch, 150mm FUJIYA 60S-150

Kìm cắt tiêu chuẩn 6 inch, 150mm FUJIYA 60S-150

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 281,000 VNĐ
Kìm cắt tiêu chuẩn 5 inch, 125mm FUJIYA 60S-125

Kìm cắt tiêu chuẩn 5 inch, 125mm FUJIYA 60S-125

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 267,000 VNĐ
Kìm cắt mini 4.7 inch, 120mm FUJIYA 12S-120

Kìm cắt mini 4.7 inch, 120mm FUJIYA 12S-120

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 327,000 VNĐ
Kìm cắt dây rút 5 inch, 125mm FUJIYA 90CS-125

Kìm cắt dây rút 5 inch, 125mm FUJIYA 90CS-125

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 534,000 VNĐ
Kìm mỏ quạ 10 inch, 250mm FUJIYA 110-250SD

Kìm mỏ quạ 10 inch, 250mm FUJIYA 110-250SD

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 651,000 VNĐ
Kìm cắt dây thép FUJIYA HWC-6

Kìm cắt dây thép FUJIYA HWC-6

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 662,000 VNĐ
Túi đồ nghề FUJIYA AP-E

Túi đồ nghề FUJIYA AP-E

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 371,000 VNĐ
Túi đồ nghề lớn FUJIYA TT-M

Túi đồ nghề lớn FUJIYA TT-M

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 837,000 VNĐ
Túi đồ nghề FUJIYA WB-E

Túi đồ nghề FUJIYA WB-E

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 371,000 VNĐ
Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LLG

Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LLG

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 717,000 VNĐ
Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LIG

Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LIG

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 717,000 VNĐ
Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LBG

Túi đồ nghề FUJIYA FTC2-LBG

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 717,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA BR-2BK

Dây đai công cụ FUJIYA BR-2BK

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA BR-2GR

Dây đai công cụ FUJIYA BR-2GR

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA BR-2DB

Dây đai công cụ FUJIYA BR-2DB

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA BR-2PK

Dây đai công cụ FUJIYA BR-2PK

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA BR-2OR

Dây đai công cụ FUJIYA BR-2OR

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 194,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5BK

Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5BK

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 552,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5GD

Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5GD

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 552,000 VNĐ
Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5B

Dây đai công cụ FUJIYA FSC-5B

Thương hiệu: fujiya1
Giá: 552,000 VNĐ
Lên đầu
0 giỏ hàng dbk
giỏ hàng dbk 0 (0) sản phẩm.